Duchovní správci

 

P.Vincenc

Vašek

1861 – 1885

P.Petr

Pichler

1885 – 1892

P.Alois

Suchánek

1892 – 1906

P.Jan

Kouřil

1906 – 1931

P.Alois

Černý

1931 – 1968

P.František

Přecechtěl

1968 – 1972

P.Vojtěch

Vičánek

1972 – 1974

P.Jan

Marek

1975 – 1988

P.Rudolf

Smahel

1988 – 1989

P.Petr

Siostrzonek

1989 – 1990

P.Josef

Kuchař

1990 – 2000

P.Jan

Plodr

2000 – 2001

P.Václav

Altrichtr

2001 – 2002

P.Mariusz 

Piwowarczyk

2002 – 2009

P.Radomír 

Němeček

2009 – 2011

P.Roman 

Vlk

2011 - 2012

P.Robert

Pokrywka

2012 - 2014

P.Jan Surowczyk 2014 -2015
P.Jan     Kulíšek 2015 - SOUČASNOST