Dopis pro rodiče dětí

25.06.2017 06:50
Milí rodiče,
 
pro děti od 2. do 9. třídy, které jste přihlásili do výuky náboženství, je připraveno neobvyklé zahájení příštího školního roku, a to velkým společným setkáním v Kroměříži v pátek 15. září. Zahájení je v 9.00  mší svatou v kostele sv. Mořice, zde bude ve 14.30 i závěrečné požehnání. Ostatní program je pro většinu dětí situován do skleníku a kolonády Květné zahrady.
 
Organizátoři akce se na vás obracejí s prosbou, abyste si s knězem či katechetkou dojednali způsob dopravy dětí z vaší farnosti. Také prosí o případnou výpomoc  při vlastním programu jako dozor na připravených stanovištích (podle letošního stavu se akce týká více než 450 dětí). Kdo je ochotný se takto zapojit, prosíme nahlaste se včas svému knězi/katechetce.
 
Při odjezdu z farnosti obdrží každé dítě visačku, která kromě jeho identifikace umožňuje i jeho  vstup do objektů. Děti budou s sebou potřebovat menší svačinku, pití, kopii průkazu pojištěnce a vhodné oblečení a obuv v případě deště. Oběd formou bagety a minerálky je zajištěn, včetně drobného odpoledního občerstvení. 
Na úhradu vstupného a občerstvení je poplatek za jednoho účastníka akce 50,- Kč, v případě nejasností či problému se obraťte na kněze.
 
Děti omluvte ze školy na tento den běžným způsobem v žákovské knížce.
 
 
Zpět