Noc kostelů Sv. Alžběty ve Věžkách, poděkování.

27.05.2018 11:49

Velké poděkování těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Noci kostelů 2018 v kostele Sv. Alžběty ve Věžkách:

  • Na úklidu a zdobení kostela a krypty
  • Na zajištění organizace a propagace akce
  • Obecnímu úřadu za zajištění vzorné úpravy kolem kostela a propagace akce v místním rozhlase a na webových stránkách obce.
  • Jednotlivým dobrovolníkům za zajištění organizace her, dohledu nad dětmi na jednotlivých stanovištích a při opékání špekáčků
  • Za přípravu a provedení komentovaných prohlídek kostela, krypty, sakristie a kůru
  • Všem účinkujícím pěveckého kvarteta a za varhanní hru
  • A v neposlední řadě všem farníkům, dětem, občanům i hostům, kteří se v hojném počtu zúčastnili Noci kostelů 2018 ve Věžkách a tím potvrdili, že pořádání takových akcí má smysl.

 

Ještě jednou velké Pán Bůh zaplať. Za členy ekonomické a pastorační rady farnosti Rataje, filiálního kostela sv. Alžběty ve Věžkách děkuje Ludmila Suchá

 

Zpět