Noc kostelů Sv. Petra a Pavla v Ratajích

30.05.2018 11:50

Radi bychom touto cestou poděkovali všem kteří se jakoliv podíleli na přípravě a organizaci a zvláštní poděkování je určeno zvláště těm kteří nám zapůjčili svoje fotografie, které byli vystaveny v kostele po dobu akce a budou použiti pro výstavku u příležitosti oslavy 120 od svěcení kostela, které letos oslavíme.

Zároveň si dovoluji citovat z ohlášek z toho týdne našeho pana faráře:

"Upřímně děkuji všem farníkům, a to jak těm malým, tak i věkem starším, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na Noci kostelů.  Mám za to, že v Ratajích zejména malí hudebníci, zpěváčci, i jejich učitelé a samozřejmě všichni organizátoři připravili účastníkům Noci kostelů pěkný duchovní zážitek.  I  to je jedna z možností jak chválit Trojjediného Boha.. "

 

 

Zpět