10. týden

Slavíme  dobu  p o s t n í  
od  neděle  6. března   do  neděle  13. března 2016

 

ne  6. března  - 4. neděle postní

po  7. března     -  Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

út    8. března   -  Sv. Jana z Boha, řeholníka 

st    9. března    -  Sv. Františky Římské, řeholnice

čt   10. března   -  Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka

pá  11. března     

so  12. března       

ne  13. března - 5. neděle postní

======================================

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za + Zdeňka Navrátila, sestry a maminku

st    18:00   Za duchovní obnovu farnosti

pá   18:00  Za Anežku Němcovu, manžela a za živou a + rodinu Vaňharovu a Tesařovu

ne  11:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

-------------------------------------------------------------------

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e   ve  Zlobicích  

ne    8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   18:00   Za + Františku Otáhalovu a Pavlíčkovu

ne    8:00   Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (06. 03.)   17:00   Na daný úmysl

so   (12. 03.)   17:00   Na daný úmysl

-------------------------------------------------------------------

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne    9:30    Za + Antonína Trávníčka, sestru a živou rodinu

ne    9:30   Za + rodinu Čechovu a duše v očistci 

..................................................................................................

Kaple v Tetěticích

út   17:00    Na daný úmysl

 

Oznamy  na  dobu  postní  -  do neděle 13. března 2016

 • Dnes  je  4. neděle postní.  Po mši svaté pokračuje  příprava na 1. sv. přijímáníDnešní sbírka je věnována na Světové setkání mládeže v Krakově. Ve Věžkách je mše svatá dnes v 17:00 hod..
 • (RatajeV pondělí  jsou na faře v 19:30 modlitby matek.
 • V úterý je mše svatá v 17:00 hod. v Tetěticích.
 • (Rataje)  Ve čtvrtek  v 19:30 hod. pokračují na faře  modlitby otců.
 • V sobotu  bude v Ratajích na faře v 16:00 hodin pletení velikonoční pomlázky.
 • Mše svatá ve Věžkách je v sobotu 12. března v 17:00 hodin
 • Příští neděle je  5. postní.  Příprava na 1. sv. přijímání pokračuje po mši svaté.
 • Pobožnosti Křížové cesty  jsou v našich farnostech jako v předcházejících týdnech
 • Oznamuji,  že uzávěrka příspěvků do farního velikonočního listu  je v pondělí 14. března t. r.. Jakmile Váš článek dokončíte, prosím, zašlete jej na adresu:  farnilist@gmail.com
 • Na lavicích v kostele máte vytištěnou „Modlitbu papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství“ a také „Korunku k Božímu milosrdenství.“  Upozorňuji,  že na rozdíl od nedělního liturgického letáčku, který si máte brát ke krátkému zamyšlení domů, tuto modlitbu ponechejte v kostele, abyste se ji mohli společně modlit, buď přede mší svatou a nebo po ní.  Děkuji.
 • V sakristii si  můžete zapsat  úmysly na mše svaté v měsících  duben, květen a červen.
 • V pátek 11. března  od 18:00 do 22:00 hod. bude Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní v kostele u sv. Mořice v Kroměříži.  Bude i příležitost ke svátosti smíření.
 • Všichni jste také zváni na  pouť do Kroměříže ke sv. Mořici  v Bolestný pátek  18. března.  Bližší informace jsou na vývěsce.
 • Připomínám, že ŘKF Morkovice pořádá  pouť do Říma ve dnech 10. - 16. dubna t. r..  Podrobnosti s programem jsou uvedeny na nástěnce. (Je ještě 10 míst volných, pokud máte zájem, prosím,  přihlaste se co nejdříve).