11. týden

Slavíme  dobu  p o s t n í  
od  neděle  13. března   do  neděle  20. března 2016

 

ne  13. března  - 5. neděle postní

po  14. března      

út   15. března    

st   16. března   

čt   17. března    -  Sv. Patrika, biskupa

pá  18. března   -  Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa 

                            a učitele církve   

so  19. března    -  Slavnost sv. Josefa,

                            snoubence Panny Marie   

ne  20. března  - Květná neděle

======================================

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    18:00   Za + Marii Zezulovu, manžela a rodiče z obou stran

pá   18:00  Za + Josefa Poledňáka,  živé a + Josefy a duše v očistci                                     

so   19:30   Za + Josefa Spálovského, rodiče a prarodiče

ne  11:00     Za + Jiřinu Hanačíkovu, sestry a rodiče

------------------------------------------------------------------

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e   ve  Zlobicích       

ne    8:00    Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví 

čt   18:00   Za + Elišku Vychodilovu, rodiče a duše v očistci

so   18:15  Za + Josefa a Františku Skopalovy, živou a + rodinu

ne    8:00   Za + rodinu Urbánkovu a Kotěrovu a duše v očistci

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so   (12. 03.)  17:00   Na daný úmysl

ne   (20. 03.)  18:00   Na daný úmysl

-------------------------------------------------------------------

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne    9:30    Za + rodinu Čechovu a duše v očistci

út    17:00  Za duchovní obnovu farnosti

so    17:00  Za + Antonína Dopitu a rodiče

ne    9:30   Za   živé a + děti, ženy a muže našich farností

..................................................................................................

Oznamy  na  dobu  postní  -  do neděle 20. března 2016

Dnes  je  5. neděle postní.  Po mši svaté pokračuje  příprava na 1. sv. přijímáníNa Květnou neděli a neděli Zmrtvýchvstání Páně příprava na 1. sv. přijímání nebude.

(RatajeV pondělí  budou  na faře v  19:30 hod. modlitby matek.

V úterý  je mše svatá v 17:00 hod. v Počenicích. Po mši svaté bude příležitost ke svátosti smíření do 18:15 hod..

Příležitost  ke svátosti smíření ve Zlobicích bude ve čtvrtek  před a po mši svaté do 19:15 hod..

(Rataje)  Ve čtvrtek  v 19:30 hod. pokračují na faře  modlitby otců.

Příležitost  ke svátosti smíření bude v Ratajích v pátek 18. března od 18:30 do 19:30 hod. Bude přítomen i kněz z jiné farnosti.

(Rataje) úklid kostela bude v sobotu 19. března v 9:00

V sobotu  je Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svaté jsou ve všech našich farnostech

Příští neděle je  neděle Květná.  Začíná Svatý týden  Sbírka příští neděle bude věnována na opravu kostela. Na Květnou neděli máte přinést  na mši svatou své pokladničky postní almužny.

Mše svatá ve Věžkách bude na Květnou neděli v 18:00 hod..    

Pobožnosti  Křížové cesty   jsou v našich farnostech jako v předcházejících týdnech

V sakristii si  můžete zapsat  úmysly na mše svaté  v měsících  duben, květen a červen.

Znovu připomínám,  že  uzávěrka  příspěvků do Farního velikonočního listu  je zítra, tj. v pondělí 14. března . Své příspěvky, prosím, zašlete  na adresu:  farnilist@gmail.com

Rovněž připomínám pozvání na  pouť k  Panně Marii Bolestné do Kroměříže  ke  sv. Mořici  tento pátek, tj. 18. března.  Během pouti bude příležitost k přijetí svátosti smíření. Bližší informace jsou na vývěsce.

Zapisujte se, prosím, na stráž k Božímu hrobu.