16. týden

Slavíme  dobu velikonoční 
od  neděle 17. dubna  do  neděle  24. dubna 2016

ne  17. dubna  - 4. neděle velikonoční 
                          Den modliteb za duchovní povolání

po  18. dubna        

út   19. dubna  

st   20. dubna    

čt   21. dubna   –  Sv. Anselma, biskupa a učitele církve

pá  22. dubna  

so  23. dubna  –   Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka     

ne  24. dubna –  5. neděle velikonoční 

 

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    19:00    Za křesťanský život v rodinách a nová duchovní povolání

pá  19:00     Za + Vojtěcha Chmelu, manželku, živou a + rodinu   

ne  11:00    Na poděkování Pánu Bohu
                   za 60 let společného života

------------------------------------------------------------------

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e   ve  Zlobicích       

ne     8:00   Za   + Františka Opluštila a rodiče z obou stran

čt    18:00 Za živou a + rodinu Dostálkovu

ne     8:00  Za + Anežku Ondrovu, manžela, dceru, živou a + rodinu 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so   (16. 04.)  18:00   Na daný úmysl

so   (23. 04.)  18:00   Na daný úmysl

-------------------------------------------------------------------

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích   

ne    9:30    Za + Vlastislava a Věroslavu Vybíralovu, rodiče a živou rodinu

ne    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

..................................................................................................

Kaple v Tetěticích

út   18:00   Na daný úmysl

___________________________________________

 

Oznamy na dobu velikonoční  -  do neděle  24. dubna 2016

Dnes  je 4 . neděle velikonoční.  Den modliteb za duchovní povolání.

Příprava na 1. sv. přijímání pokračuje po mši svaté.  Dnešní sbírka je věnována na křesťanská media

V úterý  je mše svatá v 18:00 hod. v Tetěticích.

(Rataje)  V pondělí  budou  na faře v  19:30 hod. modlitby matek..

               Ve čtvrtek  pokračují na faře v 20:30 hod. modlitby otců.

Ve Věžkách  bude mše svatá v sobotu  v 18:00 hod..    

Příští neděle  je  5. velikonoční.  Sbírka příští neděle bude věnována na opravu kostela.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Při té příležitosti oznamuji, že 1. května při mši svaté bude v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích slavnostní první svaté přijímání dětí této farnosti. .Byl by Bohu libý skutek, kdyby s dítětem přijalo Tělo a Krev Páně co nejvíce jeho blízkých příbuzných a samozřejmě i ostatních farníků. Také prosím celou farní rodinu o modlitby za tyto naše prvokomunikanty. 

(Počenice Zlobice)V sakristii si  můžete zapsat  úmysly na mše svaté  v měsících  květen a červen.

Podrobnosti k Národní pouti do Krakova  jsou uvedeny na nástěnce.

Rataje – Obrátila se na mne paní Macháčková s prosbou  - zda by se našly farnice na úklid bytu pro paní Šubovu. Najdou se dobrovolníci?

Svatý otec František vyhlásil o neděli Božího milosrdenství na neděli 24. dubna celoevropskou sbírku na pomoc Ukrajině.  Takže od neděle 24. dubna do neděle 1. května bude v kostele umístěna kasička na tento účel.