2. týden

Slavíme  liturgické mezidobí 

od  neděle  10. ledna   do  neděle  17. ledna 2016

 

ne  10. lednaSvátek Křtu Páně

po  11. ledna     

út   12. ledna

st   13. ledna   -  Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

čt   14. ledna

pá  15. ledna   

so  16. ledna     

ne  17. ledna -  2. neděle v mezidobí

 

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   18:00    Za Marii Haisovu

pá  18:00   Na poděkování za dar života

ne 11:00     Za + Marii Zbořilovu a živou rodinu

--------------------------------------------------------------------

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích          

ne   8:00   Za + Vladimíra Hánoše, manželku, živou a + rodinu

čt   18:00   Za + Jana Najmana a živou rodinu Zatloukalovu

                     a Najmanovu

ne   8:00   Za + Ladislava a Anežku Žemlíkovy a duše v očistci

------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so (09. 01.)     17:00   Na daný úmysl

so (16. 01.)     17:00   Na daný úmysl

-------------------------------------------------------------------

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                           

 

ne    9:30     Za + Marii Koutnou, manžela a rodiče

ne    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

-------------------------------------------------------------------

Kaple v Tetìticích

út   17:00     Na daný úmysl

.....................................................................................................

 

Oznamy na  liturgické mezidobí   -  do neděle 17. ledna 2016

Dnes  je  Svátek Křtu Páně;  končí vánoční doba.  Betlémy mohou zůstat v kostele až do svátku Uvedení Páně do chrámu - Hromnice.

Po mši svaté pokračuje  příprava na 1. sv. přijímání

 

V úterý je  mše svatá v 17:00 hod. v Tetěticích

Ve čtvrtek v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců 

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod.. 

Příští neděle  je 2. v mezidobí.  Příprava na 1. svaté přijímání pokračuje po mši svaté.

Již předem upozorňuji, že od  svátku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, tj. v pondělí 18. ledna

až do 25. ledna je  Týden modliteb za jednotu křesťanů.  Jelikož v našich farnostech není  každý den mše svatá, prosím farníky, aby alespoň ve svých denních modlitbách na to pamatovali.

V sákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté  v měsících únor a březen 2016.