5. týden

Slavíme  liturgické mezidobí 

od  neděle  31. ledna   do  neděle 7. února 2016

 

ne  31. ledna - 4. neděle v mezidobí

po  1. února 

út   2. února   - Svátek Uvedení Páně do chrámu

st   3. února   -  Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka sv. Ansgara, biskupa

čt   4. února 

pá  5. února  -  Památka sv. Agáty, panny a mučednice   

so  6. února  -  Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků     

ne  7. února - 5. neděle v mezidobí

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út  19:30   Za + Marii a Františka Ševčíkovy, rodiče a sourozence

st    18:00   Za živou a + rodinu Fojtovu

pá  18:00   Za + Jana Habáně, živou a + rodinu  a duše v očistci

so   18:00  Za + Františku Štěpánkovu, rodiče a sourozence

ne  11:00     Za  + Josefa Tupého, manželku a syna Josefa

-----------------------------------------------------------------------------

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích         

ne    8:00   Za + Františka Lízala, rodiče, sourozence a duše v očistci

po  14:00   Za + Jarmilu Zapletalovu; s pohřbem

út   18:15   Za ženy a matky z farnosti

čt   18:00   Za P. Karla Hradilíka, rodiče a duše v očistci

ne    8:00   Na poděkování za Boží dary a milosti s prosbou  za zdraví pro celou rodinu

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (30. 01.)    17:00   Na daný úmysl

ne  (07. 02.)   17:00   Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                           

ne    9:30    Za dar zdraví a pomoc Boží

út   17:00  Na poděkování za Boží ochranu a dar zdraví

ne    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

..................................................................................................

 

Oznamy na  liturgické mezidobí   -  do neděle 7. února 2016

  • Dnes  je  4. neděle v mezidobí.  Po mši svaté pokračuje  příprava na 1. sv. přijímání  Sbírka této neděle je věnována na opravu kostela.
  • V pondělí  je ve Zlobicích ve 14:00 pohřeb + paní Jarmily Zapletalové 

  •  V úterý je  svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice;   mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

  •  Ve středu  je svátek sv. Blažeje.  Svatoblažejské požehnání udělím  hromadně při mši svaté v úterý v Počenicích a Zlobicích a individuálně ve středu při mši svaté v Ratajích

  •  Ve čtvrtek  v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.
  •  V pátek  má pěveckou zkoušku  “malá schólička”.

  •  V sobotu  je mše svatá v Ratajích  v 18:00 hod.. 

  •  Příští neděle je  5. v mezidobí.  Příprava na 1. svaté přijímání pokračuje po mši svaté. Mše svatá ve Věžkách bude v 17:00 hod.

  •  Nemocné v Sobělicích, Ratajích, Popovicích a v Domově navštívím v pátek 5. února. Nemocné ve Zlobicích, Bojanovicích, Věžkách, Tetěticích a Počenicích navštívím  mimořádně až v sobotu 6. února.

  •  Rataje:  V sákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté, a to ještě i na měsíc únor a dále pak na dobu postní a velikonoční v březnu.