6. týden

 

Slavíme  liturgické mezidobí  a dobu postní 
od  neděle 7. února   do  neděle 14. února 2016

 

ne   7. února -  5. neděle v mezidobí

po   8. února   -  Sv. Jeronýma Emilianiho   Sv. Josefiny Bakhity, panny 

út    9. února  

st   10. února - Popeleční středa;  den přísného postu

čt   11. února  -  Panny Marie Lurdské

pá  12. února     

so  13. února       

ne  14. února - 1. neděle postní

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                

ne  11:00   Za + Josefa Tupého, manželku a syna Josefa

st   19:30   Za + Jarmilu Daňkovu, rodiče a bratra

pá  18:00   Za + Emanuela Štěpánka, manželku a syna

ne  11:00     Za živou a + rodinu Bakalíkovu 

-----------------------------------------------------------------------------

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích   

ne   8:00     Na poděkování za Boží dary a milosti s prosbou  za zdraví pro celou rodinu

st   18:15   Za + Aloise Skoupila, živou a + rodinu

čt   18:00   Za + Ladislavu Šamánkovu, rodiče a bratra Jiřího

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (07. 02.)    17:00   Na daný úmysl

so  (13. 02.)    17:00   Na daný úmysl

-------------------------------------------------------------------

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                           

ne    9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   17:00   Za živou a + rodinu Hrubanovu

ne    9:30   Za + Annu Hladkou, manžela a živou rodinu

..................................................................................................

Oznamy na  liturgické mezidobí  a dobu postní  -  do neděle 14. února 2016

 • Dnes  je  5. neděle v mezidobí.  Po mši svaté pokračuje  příprava na 1. sv. přijímání  
 • Ve středu  začíná doba postní - Popeleční středa - den přísného postu;   
  - půst od masa a  půst újmy zavazuje všechny zdravé od 18 do 60 let věku.
 • Mše svaté jsou ve všech našich farnostech. Popelec budu udělovat při mši svaté ve středu;  a těm farníkům, kteří se z vážných důvodů nemohou účastnit mše svaté ve středu, udělím popelec v neděli při mši svaté.
 • Ve čtvrtek  v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.
 • V pátek  má pěveckou zkoušku  “malá schólička”.
 • V sobotu  je mše svatá ve Věžkách  v 17:00 hod
 • Příští neděle je  1. postní.  Příprava na  První svaté přijímání pokračuje po mši svaté.
 • Pobožnosti Křížové cesty  budou v našich farnostech takto:

  - Rataje   - v pátek a v neděli přede mší svatou 
  - Zlobice - v neděli ve 14:00 hod
  - Počenice - v neděli přede mší svatou
  - Věžky  - v úterý a ve čtvrtek v 17:00 hod.
   
 • Rataje a Počenice: V sákristii si ještě můžete zapsat  úmysly na mše svaté, a to v březnu - na dobu postní i velikonoční.