7. týden

 Slavíme   dobu postní 
od  neděle 14. února   do  neděle 21. února 2016

ne  14. února - 1. neděle postní

po  15. února 

út   16. února  

st   17. února  -  Sv. Alexia a druhů, řeholníků

čt   18. února 

pá  19. února     

so  20. února       

ne  21. února - 2. neděle postní

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                 

ne  11:00   Za živou a + rodinu Bakalíkovu

st    18:00   Za lidi bez domova

pá  18:00   Na úmysl dárce

ne  11:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________  ______        

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve  Zlobicích      

ne    8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   18:00   Za + Františku Večerkovu, manžela, dceru a duše v očistci

ne    8:00   Za + Vladimíra a Marii Smékalovy, živou a + rodinu

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (13. 02.)   17:00   Na daný úmysl

so  (20. 02.)   17:00   Na daný úmysl

-------------------------------------------------------------------

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne    9:30    Za + Annu Hladkou, manžela a živou rodinu

ne    9:30   Za + Antonína Kubitu, manželku, syna a živou rodinu

..................................................................................................

Kaple v Tetěticích

út  17:00    Na daný úmysl

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Oznamy na   dobu postní  -  do neděle 21. února 2016

  • Dnes  je  1. neděle postní.  Po mši svaté pokračuje  příprava na 1. sv. přijímání 
  • V úterý je mše svatá v 17:00 hod. v Tetěticích.
  • Ve čtvrtek  v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.
  • V pátek  má pěveckou zkoušku  “malá schólička”.
  • V sobotu  je mše svatá ve Věžkách  v 17:00 hod . 
  • Příští neděle je  2. postní.  Příprava na 1. sv. přijímání pokračuje po mši svaté.
  • V  Ratajích bude  mše svatá pro děti.

 Pobožnosti Křížové cesty  jsou v našich farnostech takto:

 

- Rataje   - v pátek a v neděli přede mší svatou

- Zlobice -  v neděli ve 14:00 hod.

- Počenice - v neděli po  mši svaté

- Věžky  -  v úterý a ve čtvrtek v 17:00 hod.

 

Rataje a Počenice: V sákristii   si ještě můžete zapsat  úmysly na mše svaté, a to v březnu - na dobu postní i velikonoční.

 

Sbírka Haléř sv. Petra
Tak jako každoročně i letos se koná sbírka Haléř sv. Petra, a to v neděli 21. února 2016.  Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka za naši diecézi 3 372 090 Kč.

 

 

Postní almužna
je pastorační aktivitou Diecézní charity, úzce navázanou na postní dobu. Záměrem je pomoc potřebným.  Vzadu v kostele si můžete vzít papírovou schránku, kterou pak odevzdáte na Květnou neděli v kostele. Děkuji.