8. týden.

Slavíme   dobu postní 
od  neděle  21. února   do  neděle  28. února 2016

 

ne  21. února - 2. neděle postní

po  22. února – Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

út   23. února – Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 

st   24. února 

čt   25. února 

pá  26. února     

so  27. února       

ne  28. února - 3. neděle postní

 

======================================

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

po  18:00   Na úmysl dárce

st   18:00   Na spasitelný úmysl

pá  18:00   Za + Vladimíru Koláčkovu a rodiče 

ne 11:00     Za + Marii a Oldřicha Ivánkovy,  rodiče z obou stran a duše v očistci

-------------------------------------------------------------------

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e   ve  Zlobicích       

ne    8:00    Za + Vladimíra a Marii Smékalovy, živou a + rodinu

čt   18:00   Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a dar zdraví

ne    8:00   Za + Marii a Viléma Štarmanovy, živou a + rodinu 

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (20. 02.)   17:00   Na daný úmysl

so  (27. 02.)   17:00   Na daný úmysl

-------------------------------------------------------------------

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne    9:30    Za+ Antonína Kubitu, manželku, syna  a živou rodinu

ne    9:30   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

..................................................................................................

Kaple v Tetěticích

út  17:00    Na daný úmysl

..................................................................................................

Oznamy na   dobu postní  -  do neděle 28. února 2016

 • Dnes  je  2. neděle postní.  Po mši svaté pokračuje  příprava na 1. sv. přijímání. Dnešní sbírka je věnována pro potřeby svatého otce - Haléř sv. Petra.
 • V pondělí je svátek Stolce sv. Petra, mše svatá je v Ratajích v 18:00 hod..
 • V úterý je mše svatá v 17:00 hod. v Tetěticích.
 • Ve čtvrtek  v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.
 • V pátek  má pěveckou zkoušku  “malá schólička”.
 • V sobotu  je mše svatá ve Věžkách  v 17:00 hod .
 • Příští neděle je  3. postní.  Příprava na 1. sv. přijímání pokračuje po mši svaté. Sbírka bude věnována na opravu kostela.

 

Pobožnosti Křížové cesty  jsou v našich farnostech takto:

- Rataje   - v pátek a v neděli přede mší svatou

- Zlobice -  v neděli ve 14:00 hod.

- Počenice - v neděli po  mši svaté

- Věžky  -  v úterý a ve čtvrtek v 17:00 hod.

 

 • Rataje a Počenice: V sákristii si stále ještě můžete zapsat  úmysly na mše svaté, a to v březnu - na dobu postní a velikonoční.  
 • Postní almužna 
  je pastorační aktivitou Diecézní charity, úzce navázanou na postní dobu. Záměrem je pomoc potřebným. 
  Vzadu v kostele si můžete vzít papírovou schránku, kterou pak odevzdáte na Květnou neděli v kostele. Děkuji.

 •  (Rataje a Počenice)
  Upozorňuji, že na nástěnce máte poděkování národního ředitele Papežského misijního díla za Váš dar - pomoc dětem v misiích - výnos z adventního stromečku