32. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí  
od  neděle  12. listopadu   do  neděle 19.  listopadu  2017

 
ne 12. listopadu  -  32. neděle v mezidobí 
po 13. listopadu   -  Památka sv. Anežky České, panny    
út 14. listopadu      
st     15. listopadu   -   Sv. Alberta Velikého,  biskupa 
                                           a učitele církve
čt 16. listopadu  -   Sv. Markéty Skotské   
17. listopadu  -   Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice    
so 18. listopadu  -   Posvěcení římských bazilik           svatých apoštolů Petra a Pavla
ne   19. listopadu  -  33. neděle v mezidobí
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
 
 
 
u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  
 
ne  11:00 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností
st   18:00 Za + Vlastimilu Tupou, manžela, syna Josefa a duše v očistci 
pá  18:00 Za + Přemysla Martyše, živou rodinu a duše v očistci
ne   11:00 Za + Marii Kovářovu, manžela a rodiče
 
 
 
 
u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích       
 
ne    9:30    Za živou a + rodinu Belatkovu  
čt   17:00  Za Ladislava Žemlíka, manželku a duše v očistci
ne    8:00 Za + Antonína Pěnčíka, manželku, syna Antonína, živou a + rodinu
..................................................................................................  
 
Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách
 
so  (11. 11.)  17:00   Na daný úmysl
pá  (17. 11.)  9:30   Na daný úmysl
so  (18. 11.)  17:00   Na daný úmysl
 
 
u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            
 
ne   8:00 Za nemocnou osobu a za + Otakara a Miladu Šidlejovy 
ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností 
 

ne    12. listopadu  -  32. neděle v mezidobí

po    13. listopadu   -  Památka sv. Anežky České, panny    

út     14. listopadu     

st     15. listopadu   -   Sv. Alberta Velikého,  biskupa

                                           a učitele církve

čt     16. listopadu  -   Sv. Markéty Skotské   

pá    17. listopadu  -   Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice   

so    18. listopadu  -   Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

ne   19. listopadu  -  33. neděle v mezidobí                                                  

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

 

 

 

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   18:00   Za + Vlastimilu Tupou, manžela, syna Josefa a duše v očistci

pá  18:00   Za + Přemysla Martyše, živou rodinu a duše v očistci

ne   11:00  Za + Marii Kovářovu, manžela a rodiče

 

 

 

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    9:30    Za živou a + rodinu Belatkovu  

čt   17:00  Za Ladislava Žemlíka, manželku a duše v očistci

ne    8:00   Za + Antonína Pěnčíka, manželku, syna Antonína, živou a + rodinu

..................................................................................................

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (11. 11.)  17:00   Na daný úmysl

  (17. 11.)  9:30   Na daný úmysl

so  (18. 11.)  17:00   Na daný úmysl

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   8:00   Za nemocnou osobu a za + Otakara a Miladu Šidlejovy

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

                                                                                              

..................................................................................................

Oznamy na liturgické mezidobí  -  do neděle  19. listopadu  2017

 

Dnes  je  32. neděle v mezidobí.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

 

Modlitby matek a  modlitby otců  jsou jako obvykle

 

V úterý  je  mše svatá v Tetěticích v 17:00 hod.

 

Ve čtvrtek v 8:00 hodin v kostelu u Panny Marie v Kroměříži bude mše svatá obětována za zemřelé kněze, kteří působili nebo pocházeli z farností Kroměřížského děkanátu. Mši svatou bude sloužit otec biskup Antonín Basler spolu s kněžími děkanátu. Všichni jste na tuto mši svatou zváni, můžete se připojit i v duchu.

 

V pátek je památka sv. Alžběty Uherské, patronky kostela ve Věžkách, proto bude ve Věžkách

v tento den mše svatá v 9:30 hod..

 

V sobotu  bude mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách.

 

Příští  neděle  je  33. v mezidobí Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímáni. Sbírka příští neděle bude věnována na opravu kostela.

 

V zákristii jsou k dispozici archy k  zapsání  úmyslů na mše svaté do konce tohoto roku.

 

Prosím, nepřehlédněte nabídku adventní duchovní obnovy; podrobnosti jsou na nástěnce.

 

Minulou neděli jste při sbírce věnovali na charitu:

v Ratajích       …........      Kč  6 695     ve Věžkách   …......   Kč 812

ve Zlobicích    …........       Kč 2 600

v Počenicích    ….......       Kč 2 760

Všem dárcům ať Pán odplatí jejích štědrost svým požehnáním.

 

Příspěvky do farního časopisu, prosím,  odesílejte na známou adresu do 6. prosince t. r..

 

V pátek 24. listopadu bude ve Zlobicích adorační den;  zapisujte se, prosím, do připraveného archu.

 

Kdo má zájem, může si půjčit knihy s křesťanskou tématikou, a to v neděli po mši v kostele

sv. Petra a Pavla v Ratajích (v úklidové místnosti). Informace podá  paní Frgalová.