Slavíme     liturgické mezidobí  
od  neděle  7. ledna   do  neděle 14. ledna  2018

 

Ne   7. ledna  - Svátek Křtu Páně                

po    8. ledna                

út     9. ledna 

st     10. ledna   

čt     11. ledna     

pá    12. ledna   

so    13. ledna     - Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

ne    14. ledna   - 2. neděle v mezidobí                                  

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

 

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   18:00   Za + Michaelu Plachou, manžela a duše v očistci  

pá  18:00   Za + Karlu Hrubanovu, manžela, živou a + rodinu

ne   11:00  Za + rodiče a bratra

 

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne     8:00  Za + Vladimíra Hánoše, manželku, živou a + rodinu

čt    17:00  Za všechny, kteří mají zodpovědnost za stát a společnost

ne     8:00  Za živou a + rodinu Kratochvílovu

..................................................................................................

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (07. 01.)   17:00   Na daný úmysl

so  (13. 01.)   17:00   Na daný úmysl

 

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za  živé a + členy rodiny, příbuzné, přátele, známé a dobrodince

 

ne   9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

                                                                                              

..................................................................................................

Oznamy na  liturgické mezidobí   -  do neděle 14. ledna 2018

 

Dnes je  svátek Křtu Páně, končí doba vánoční. Betlémy v kostele mohou zůstat do Hromnic. Ve

Věžkách bude mše svatá v 17:00. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté příjímání.

 

Modlitby matek jsou v pondělí v 19:30 a  modlitby otců  jsou  ve čtvrtek v 19:30.

 

V úterý je  mše svatá  v Tetěticích v 17:00 hod.

 

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod.

 

Příští neděli je 2. neděle v mezidobí, po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání

 

V  zákristii  jsou  připravené  archy  k  zapsání  úmyslů  na  mše  svaté v  měsících  leden,  únor

a březen příštího roku.

 

Rozeberte si prosím, tiskoviny, které jsou vzadu v kostele. Děkuji

 

Počenice

úklid vánočních stromků bude v sobotu 13. ledna ve 14:00 hodin

 

Rataje

úklid vánoční výzdoby bude v pondělí v 9:00 hodin