10. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  1. 3. 2015  do   8. 3. 2015

 

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

1.3

2. NEDĚLE  POSTNÍ 

8:00

Zlobice

Za + Františku Vojáčkovu a za + rodinu Zapletalovu

9:15

Počenice

Za + Antonína Trávníčka, + sestru, rodiče a za celou živou rodinu

10:45

Rataje

Za + Marii Hajdovou, + manžely Tkadlecovy a + manžele Martincovy

pondělí

2.3

Postní doba

 

Za + rodiče Bubelovy a Matušincovy, + syny a pro živé rodiny Boží požehnání

úterý

3.3

Postní doba – pohřeb v Ratajích

10:00

Rataje

POHŘEB: + JOSEF ODSTRČILÍK

 středa

4.3

Postní doba

17:00

Rataje

Za živou a + rodinu Zlámalovu a za duše v očistci

čtvrtek

5.3

Postní doba – pohřeb v Počenicích

14:30

Počenice

POHŘEB: + ANTONÍN  BARNET

18:00

Zlobice

Za + Anežku Žemlíkovu, dceru Ludmilu, syna Ladislava a za živou a + rodinu

pátek

    6.3

Postní doba

17:00 Rataje

Za + Emila Havlíka, + rodiče a sourozence

sobota

7.3

Mše z následující neděle

17:00 Věžky

Na daný úmysl

neděle

8.3

3. NEDĚLE  POSTNÍ 

8:00

Zlobice

Za + rodiče Trchalíkovy, jejich sourozence, duše v očistci a za živé rodiny

9:15

Počenice

Za + rodiče Jaroslavu a Oldřicha Churých

10:45

Rataje

Za živou a + rodinu Bakalíkovu

1.      Ve sbírce na Haléř sv. Petra jste přispěli:
        Rataje – 2.664 Kč
        Zlobice – 2.304 Kč
        Počenice – 2.780 Kč

                                                    Pán Bůh zaplať. 

      2.     Náš jáhen Mgr. Mlčoch Zdeněk podal žádost o přijetí kněžského svěcení, které mu má být uděleno dne 27. 6. 2015 v 9:30 hod. v katedrále sv. Václava             v Olomouci.  Proto podle přání Církve vás vyzývám, abyste podle svého nejlepšího vědomí a svědomí upřímně a pravdivě u mne ohlásili, co byste mohli             namítat nebo uvést jako překážku proti udělení tohoto svěcení jmenovanému. Pro lásku Boží ať se to stane tak, aby za to mohl každý jednou zodpovídat na         Božím soudu.

      3. V neděli 8. března  v Kroměříži bude od 12:00 do 14:00 hod. Tříkrálové bruslení pro koledníky a vedoucí TS. / Zimní stadion /.

      4. V měsíci březnu  proběhnou v našich farnostech VOLBY do ekonomické a pastorační rady farnosti. Dnes si vezměte volební             lístky, příští neděli lístky doneste do kostela!

Přeju Vám požehnaný týden
Váš duchovní správce