11. a 12. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech

RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnech od 9.3.2014 do 23.3.2014

 

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

9.3.

1. neděle postní

8:00

Zlobice

Za farníky

9:15 Počenice

Za + Marianu a Josefa Šidlejovy a za celou živou rodinu

10:45

Rataje

Za rodiče Petrovských, syna a dcery a rodinu Sedlářovu

pátek

14.3.

Pátek po 1. neděli postní

18:00 Rataje

Za + Marii Zezulovu, manžela a rodiče z obou stran

sobota

15.3.

Sobota po 1. neděli postní

17:00 Věžky

Na daný úmysl

neděle

16.3.

2. neděle postní

8:00

Zlobice

Za + Josefa a Františku Skopalovi, za živou a + rodinu

9:15 Počenice

Za + rodinu Čechovu a za duše v očistci

10:45

Rataje

Za + manžela, bratra, rodiče z obou stran a duše v očistci

středa

19.3.

Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

18:00 Rataje

Za + Josefa Spálovského, rodiče a prarodiče

Pátek

21.3.

Pátek po 1. neděli postní

18:00

Rataje

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY

sobota

22.3.

Sobota po 1. neděli postní

17:00 Věžky

Na daný úmysl

neděle

23.3.

3. neděle postní

8:00

Zlobice

Za + Drahomíru Mariánkovu, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

9:15 Počenice

Za + Antonína Barneta, manželku a celou živou i + rodinu

10:45

Rataje

Za rodinu Švástovu

·         Po dobu mé pracovní neschopnosti mše sv. budou tak jak jsou rozepsaný v tabulce bohoslužeb.

·         Pobožnosti křížové cesty jsou: v Ratajích v pátek v 17:30; ve Zlobicích ve 14:00 v neděli; v Počenicích v neděli po mši sv.

·         V neděli 16. března sbírka bude věnovaná na opravy.

·         Od 16. března můžete si rezervovat úmysly mši sv. na 2. čtvrtletí.

·         Pokračování lektorského kurzu bude v sobotu 15.3. v kostele Panny Marie v Kroměříži v 9:30 hod.

·         (Rataje) Hodiny náboženství na faře budou pokračovat v pondělky, tj.: 10.3; 17.3; 24.3; 31.3. Bude nadále zastupovat katechetka paní Eva Blešová.

·         Připravuje se velikonoční číslo Farního Listu. Kdo máte zájem a chcete se podílet na tvorbě farního časopisu, můžete přispět svými články do 31. března.

·         Všem farníkům, přátelům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli. Do nového pracovního týdne hodně úspěchu.