13. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  22.3.2015  do   29.3.2015

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

22.3

5.NEDĚLE  POSTNÍ 

8:00

     Zlobice

Za + Josefa Zapletala a za živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za živou a + rodinu Marie a Antonína Barnetových

10:45

 Rataje

Za + Marii Gremlicovu, + manžela a duše v očistci

pondělí

23.3

Postní doba

        

Na úmysl darce

úterý

24.3

Postní doba

 

Za živou a + rodinu

 středa

25.3

ZVĚSTOVÁNÍ   PÁNĚ

     17:00

    Rataje

Za Boží požehnání pro Josefa Dobroslávka při příležitosti 90 let života

čtvrtek

26.3

Postní doba

     17:00

   Tetětice

Na daný úmysl

      18:00

     Zlobice

Za + Františka Bazalku, manželku a za živou a + rodinu

pátek

    27.3

  Postní doba

17:00 Rataje

Za + manžela, jeho rodiče a bratra

sobota

28.3

Mše z následující neděle

17:00 Věžky

 

Na daný úmysl

neděle

29.3

KVĚTNÁ   NEDĚLE               

8:00

Zlobice

Za sílu a rozvoj společenství věřicich nejen v naši farnosti

9:15

Počenice

Za farniky, za duchovní rozkvět farnosti

10:45

Rataje

Za + Jarmilu Pokornou, manžela a duše v očistci

1. Příšti nedělí, prosím, přineste do kostela schránky – Postní almužna. Přineste i ratolesti s sebou          

2. Ve sbírce na opravy minulou neděli jste přispěli: Rataje – 5.070 Kč + darci – 6.000 Kč,

       Zlobice – 2.807 Kč. Počenice – 2.320 Kč. Darcům Pán Bůh zaplať.

3. V pátek 27.3 v kostele sv. Mořice v Kroměříží bude Pouť ke cti Panny Marie Bolestné. Program pouti

       je na plakátu ve vývěsce. V 9.30 hod. – pontifikální mše svatá, hlavní celebrant: arcibiskup Jan.

4. Ve čtvrtek navštívím nemocné, bude to zároveň připrava na Velikonoce.

5. Zpovídání před Velikonocemi v děkanátu začíná v sobotu…. . Rozvrh je ve vývěsce!

6. Zpovídám vždycky půl hodiny před mši svatou.

 

 

                       Přeju Vám požehnáný týden

  

                                                           Váš duchovní správce