14. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  29.3.2015  do   5.4.2015

 

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

29.3

KVĚTNÁ  NEDĚLE

8:00

     Zlobice

Za sílu a rozvoj společenství věřících nejen  v naší farnosti

9:15

Počenice

Za farniky, za duchovní rozkvět farnosti

10:45

 Rataje

Za + Jarmilu Pokornou, + manžela a za duše v očictci

pondělí

30.3

Svatý týden

     18:00

     Rataje

Za živou a + rodinu Hradcovu a za duše v očistci

úterý

31.3

Svatý týden

  Kroměříž

od 7:30 do 9:00 zpovidání u Panny Marie

 středa

1.4

Svatý týden

 

 

čtvrtek

2.4

 

 

 

 

 

 

ZELENÝ  ČTVRTEK – památka

     Večeře  Páně

 

 

 

 

 

 

     17:00

   Tetětice

Na daný úmysl

   18:00

   Zlobice

 

 

    19:00

  Rataje

 

 

Za + Marii Pěnčíkovu, manžela, syna Antonína a za živou a + rodinu

 

 

Za Milosrdnou sestru Bernadetu, Jarmilu a za sourozence

 

 

pátek

    3.4

 VELKÝ  PÁTEK – den přísného

                                  postu

 

POČENICE

       16:30

Křížova cesta

   17:00

OBŘADY

 

      ZLOBICE                       RATAJE

       17:30                                18:30

      Křížova cesta                  Křížova  cesta

        18:00                                19:00

     OBŘADY                         OBŘADY

sobota

4.4

  BÍLÁ  SOBOTA

18:00

  ZLOBICE

 

 

   20:00

 RATAJE

Za + rodiče Pohůnkovy, jejich děti a Boží požehnání pro živé rodiny

 

 

Za farniky, za duchovní rozkvět farnosti

neděle

5.4

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ –

  sbírka na Knéžský seminář           

8:00

Zlobice

Za živé a + farniky ze Zlobic

9:15

Počenice

Na poděkování za dar zdraví a za Boží ochranu

10:45

Rataje

Za živé a + farniky ze Šelešovic

1.      Pokud jste zapomněli přinést pokladničku s vaší postní almužnou, můžete ji přinést během

tohoto týdne      

2.      U Božího hrobu na Bílou sobotu bude pokladnička – můžete přispět na Boži hrob v Jeruzalémě.

 

3.      O Velikonocích bude tradiční sbírka na Kněžský seminář v Olomouci.

 

4.      V ponděli  od 16:30 do 17:30 bude příležitost ke zpovědi. Bude přítomen i farář ze Zborovic.

 

5.      Na Bilou sobotu bude stráž u Božiho hrobu: v RATAJICH od 10:00 hodin, ve ZLOBICICH  od 12:00 hodin.  Zapisujte se na papir vzadu v kostele…

 

6.      Příšti neděli na konci mše svaté bude žehnání pokrmu a beranků na sváteční stůl.

 

7.       Vzadu v kostele na stolku je k rozebrání Velikonoční číslo Farního listu.

 

8.      Dnes si můžete zakoupit  velikonoční kuřátka, která vyrobili děti a maminky naši farnosti. Peníze, které získáme použijeme na potřeby děti ze scholičky / jednotné trička/.

 

 

             Přeju   Vám   požehnáný    SVÁTÝ   TÝDEN.

  

                                    Váš duchovní správce