17. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  19.4.2015  do   26.4.2015

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

19.4

3. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ

8:00

     Zlobice

Za farniky, za obnovu a rozkvět farnosti

9:15

Počenice

Za + rodinu Hladkých, za + Josefa a Františku Menšíkovy a za živou rodinu

10:45

 Rataje

Za + Jana a Františku Frkalovy a za duše v očistci

pondělí

20.4

mše feriální

 

Za + manžela,rodiče z obou stran,sourozence a pro živou rodinu Boží požehnání

úterý

21.4

mše feriální

Bratislava

Za + Karolínu a Františka Fojtíkovy, jejich + děti a vnuky

 středa

22.4

mše feriální

      19:00

    Rataje

Za + Vojtěcha Chmelu, manželku a za živou a + rodinu

čtvrtek

23.4

svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

     18:00

  Tetětice

Na daný úmysl

   19:00

 Zlobice

 

Za + rodiče Kocourkovy, + syna a zetě

pátek

    24.4

mše feriální – sv. Jiří, mučedníka

    19:00

   Rataje

 

Za + Františka Řeznička a za duše v očistci

sobota

25.4

Mše z následující neděle

   18:00

  Věžky

Na daný úmysl

neděle

26.4

4. Neděle velikonoční  -

SBÍRKA na KŘESŤANSKÁ MÉDIA   

8:00

Zlobice

Za + Anežku Ondrovu, manžela, dceru, vnuka a za živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za syna a jeho rodinu – za Boží požehnáni

10:45

Rataje

Za + Josefa Sedláčka, rodiče a duše v očistci

1. Přiští neděli a je to neděle Dobrého Pastýře bude celonárodní sbírka na křesťanská média – televizi NOE a radio Prohlas. Je to také světový den modliteb za duchovní povolání.       

2. V tomto roce bude Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí na podzim v Brně, a na diecézní úrovni bude vrcholit v květnu v Olomouci. Máme zvláštní příležitost obnovit svůj vztah k Ježíši, který mezi námi zůstává neustále živý. Důležitou částí kongresu je vlastní příprava ve farnostech. V každý pátek v 18:00 hodin v Ratajich bude vystavená Nejsvětější Svátost Oltářní k tiché adoraci, v 18:50 bude společná adorace, požehnání a mše svatá. Jste moc zváni.

3. Zpovidám vždycky půl hodiny před mši svatou,

 

 Přeju   Vám  požehnáný týden

        

                      Váš duchovní správce