18. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  26.4.2015  do   3.5.2015

 

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

26.4

4. Neděle velikonoční -  SBÍRKA na KŘESŤANSKÁ MÉDIA

8:00

     Zlobice

Za + Anežku Ondrovu, manžela, dceru, vnuka a za živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za syna a jeho rodinu, za Boží požehnání

10:45

 Rataje

Za + Josefa Sedláčka, rodiče a duše v očistci

pondělí

27.4

mše feriální

    18:00

 Počenice

 Za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro členy  pastorační a ekonomické rady farnosti

úterý

28.4

mše feriální

    19:00

   Zlobice

Za + Annu a Josefa Vašťakovy a za duše v očistci

 středa

29.4

sv. Kateřiny Sienské, panny

      19:00

    Rataje

Za + Jana Pokorného, manželku a za duše v očistci

čtvrtek

30.4

mše feriální

     18:00

   Tetětice

Za živou a + rodinu Koňaříkovu, za dar zdraví a ochranu Panny Marie

 

pátek

    1.5

první pátek

 

 

 

sobota

2.5

Mše z následující neděle

   18:00

  Věžky

Na daný úmysl

neděle

3.5

5. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ

 

8:00

Zlobice

Za rodinu Dedkovu a Belatkovu

9:15

Počenice

Za + Vojtěcha Kunčara, rodiče a sourozence

10:45

Rataje

Za + Vlastimilu Daňkovu, + sestry a rodiče z obou stran-   z 10.5

1. V týdnu bude setkání celé farní rady jak ekonomické tak pastorační.

               POČENICE -  ponděli po mši svaté na faře v Počenicich

               ZLOBICE –    uterý po mši svaté na faře ve Zlobicich

               RATAJE –      středa po mši svaté na faře v Ratajich

2. Ve středu navštívím nemocné od 8:00 hodin.

3.  Pravidelná příležitost ke svátosti smíření bude v kostele Panny Marie v Kroměříží vždy ve čtvrtek před prvním pátkem v měsíci v době od 9 do 11 hodin. Konkrétní  termíny jsou ve vývěsce.

4.  Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní bude v tomto týdnu  ve středu od 18:00 hodiny     

5. Zpovidám vždycky půl hodiny před mši svatou,

 

          Přeju Vám požehnáný týden  

                                         Váš duchovní správce