19.týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  3.5.2015  do   10.5.2015

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

3.5

5. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ

8:00

     Zlobice

Za  rodinu  Dedkovu a Belatkovu

9:15

Počenice

Za + Vojtěcha Kunčara, rodiče a sourozence

10:45

 Rataje

Za + Vlastimilu Daňkovu, + sestry a rodiče z obou stran  - z 10. května

pondělí

4.5

mše feriální

 

 

úterý

5.5

mše feriální

    18:00

   Rataje

Za + Miloslava Vrzala, vnuka Milana a za Boží ochranu pro rodinu Vrzalovu a Tvrdou

 středa

6.5

sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

      19:00

    Rataje

Za + Petra Bakalíka, + rodiče a sestru

čtvrtek

7.5

mše feriální

       18:00

   Tetětice

Na daný úmysl

       19:00

   Zlobice

Za + rodiče Kašparovy, 2 syny, 2 vnuky a pomoc Boží živým rodinám

pátek

    8.5

mše  feriální

      19:00

   Rataje

Za + Marii a Oldřicha Ivánkovy, rodiče z obou stran a za duše v očistci

sobota

9.5

mše z následující neděle

   18:00

  Věžky

Na daný úmysl

neděle

10.5

6. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ

 

8:00

Zlobice

Za + Zdeňka Odstrčilíka, tchána Františka a za Boží pomoc pro děti a vnoučata

9:15

RATAJE

Za živé a + HASIČE  z Rataji na přímluvu sv. Floriána patrona hasičů

10:45

POČENICE

Za živou a + rodinu Frankovu a Toušovu

1.   V útery na faře v Ratajích po mši svaté bude setkání farni rady, setkání se zúčastní náš jáhen Zdeňek Mlčoch.

2.   Ve sbírce na křesťanská média jste přispěli:ZLOBICE: 2.509 Kč, POČENICE: 2.890 Kč, VĚŽKY: 822 Kč, RATAJE:  4.907 Kč.  Pán Bůh zaplať.

3:   Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní bude v pátek od 18:00 hodiny.

4.   Májové pobožností budou v kostele v RATAJICH v 18:30 každý den, kromě pátku /je adorace a soboty. V neděli před mši svatou.  Ve zvonici v POPOVICICH pro ty, kteři nemohou přijít do kostela v 18:30 h denně, mimo dny kdy je mše svatá.  V SOBĚLICICH  v kapličce dle domluvy zájemců.

5.   Zpovidám vždycky půl hodiny před mši svatou,

 

                 Přeju   Vám  požehnáný týden

  

                                                             Váš duchovní správce