20. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  10. 5. 2015  do   17. 5. 2015

 

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

10.5

6.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ           

        DEN   MATEK

8:00

     Zlobice

Za + Zdeňka Odstrčilíka, tchána Františka a za Boží pomoc pro děti a vnoučata

9:15

Rataje

Za živé a + HASIČE z Rataji na přimluvu sv. Floriána, patrona hasičů

10:45

 Počenice

Za živou a + rodinu Frankovu a Toušovu

pondělí

11.5

mše feriální

 

Za Boží požehnání a dary Ducha svatého

úterý

12.5

mše feriální

 

Za živou a + rodinu

 středa

13.5

Panny Marie Fatimské

      19:00

    Rataje

Za živou a + rodinu Čevelovu a duše v očistci

čtvrtek

14.5

NANEBEVSTOUPENÍ  PÁNĚ -slavnost

       18:00

   Tetětice

Na daný úmysl

       19:00

   Zlobice

Na úmysl darce

pátek

    15.5

mše  feriální

      19:00

   Rataje

Za + Antonína Mozgu, bratra Ladislava a jeho manželku

sobota

16.5

mše z následující neděle

   18:00

  Věžky

Na daný úmysl

neděle

17.5

7.NEDĚLE  VELIKONOČNÍ

 

8:00

Zlobice

Za farniky, za duchovní rozkvět farnosti

9:15

Počenice

Za + rodinu Dolákovu

10:45

Rataje

Za + Jindřicha Plachého, manželku a za duše v očistci


1.   V tomto týdnu proběhne Diecézní eucharistický kongres v Olomouci. V pátek se v Olomouci setkají dětí z náboženství, sobotní program je určen dospělým a v neděli na Svatém Kopečku budou oslavy dvacátého výročí návštěvy papeže Jana Pavla II.         

2.  Eucharistický kongres na farní úrovni bude o slavnosti Božího Těla.

3.  Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní bude v pátek od 18:00 hodiny.

4.   Prosím ochotné farniky aby se zapojili k přípravě primiční slavnosti. Rádi přivítame všechny ochotné občany, abychom tento úkol zajistili a zvládli. Opravdu potřebujeme mnoho ochotných lidí, kteří přiloži ruku k tomuto dílu. V úterý 19. května bude setkání na faře a rozdělení úkolů.    5.      Moc děkují farnikům z Francovy Lhoty a z Valášské Senice za příspěvek 23.400 Kč. Ať Vás Bůh žehná a Panna Maria ochraňuje.

 

 

    Přeju   Vám  požehnáný týden

  

                                                                             Váš duchovní správce