Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  17. 5. 2015  do   24. 5. 2015

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

17.5

7. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ -            

      

8:00
Zlobice

Za farniky, za duchovní rozkvět farnosti

9:15
Počenice

Za + rodinu Dolákovu

10:45
Rataje

Za + Jindřicha Plachého, manželku a za duše v očistci

pondělí

18.5

mše feriální

 

Na poděkování za dar zdraví při příležitosti 40.let života s prosbou za Boží požehnání pro celou rodinu – z Francovy Lhoty

úterý

19.5

mše feriální

18:00
Rataje

Za + tatinka Jana a ochránu Panny Marie pro maminku Johanu

 středa

20.5

sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

19:00
Rataje

Za + Luboše Slačíka, rodiče a duše v očistci

čtvrtek

21.5

mše feriální

18:00
Tetětice

Na daný úmysl

19:00
Zlobice

Za + Ludmilu Lejselovu a za živou a + rodinu

pátek

    22.5

mše  feriální

19:00
Rataje

Za + Jarmilu Zikmundovu a manžela

sobota

23.5

mše z následující neděle

18:00
Věžky

Na daný úmysl

neděle

24.5

SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO

  sbírka na církevní školy

  1. svaté přijímání v Počenicich

8:00
Zlobice

Za + Ladislava Konečného, manželku, rodiče a za duše v očistci

9:15
Počenice

Za + Annu a Rudolfa Churých a za živou rodinu

10:45
Rataje

Za + Věru a Ladislava Leciánovy, syna a duše v očistci

1.      Příšti neděli o slavnosti Seslání Ducha svatého bude tradiční sbírka na církevní školy v diecézi.

2.       Příští neděli v kostele v Počenicich bude první svaté přijímání ( 1 chlapec ). Dnes ve 13:00  hod. v kostele v Počenicich bude příprava na 1. svaté          přijímání a ve 14:00 hod. v kostele ve Zlobicich.

      3.      Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní bude v pátek od 18:00 hodiny.

4.      Prosím ochotné farniky aby se zapojili k přípravě primiční slavnosti. Rádi přivítame všechny ochotné občany, abychom tento úkol zajistili a zvládli.          Opravdu potřebujeme mnoho ochotných lidí, kteří přiloži ruku k tomuto dílu. V ÚTERÝ 19. května po mši svaté BUDE SETKÁNÍ na faře a                      rozdělení úkolů.

              5.     V sakristii si můžete zapisovat úmysly na mše svaté na období červenec až září 2015.

                                          Přeju   Vám  požehnáný týden

                                                                                                                    Váš duchovní správce