22. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE
v týdnu od 25.5.2014 do 1.6.2014

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

25.5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

8:00

Zlobice

Za živou a + rodinu Dedkovu a Stojanovu

9:15

Počenice

Za farníky

10:45

Rataje

Za + Jarmilu Zikmundovu a manžela

pondělí

26.5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

19:00

Rataje

Za + Julii a Františka Valáškovi, rodiče z obou stran a duše v očistci

čtvrtek

29.5.

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

17:00

Počenice

 

18:00

Zlobice

Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

19:00

Rataje

Za farníky

pátek

30.5.

Památka sv. Zdislavy

19:00

Rataje

Za + Jindřicha Plachého, manželku a duše v očistci

sobota

31.5.

Svátek Navštívení Panny Marie

8:00

Rataje

 

18:00

Věžky

Na daný úmysl

neděle

1.6.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

8:00

Zlobice

Za + Aloise Jána, manželku Marii, zetě Jozefa, vnuka Jaroslava, za živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za + Marii Bečkovou, manžela a za živou rodinu

10:45

Rataje

Za faníky

  • Blíží se jáhenské svěcení pana bohoslovce Zdeňka Mlčocha, které se bude konat v sobotu 21. června 2014 v 9:30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci. Odjezd autobusu na tuto slavnost bude v 7:55 od kostela v Ratajích. Příspěvek na dopravu je dobrovolný (hlaste se u pí. Mikulcové).
  • (Rataje) Za týden bude v naší farnosti Slavnost 1.Svatého Přijímání.
  • (Rataje, Zlobice) Fatimský apoštolát zve všechny zájemce na SVATODUŠNÍ PONDĚLÍ U PANNY MARIE V KROMĚŘÍŽI v pondělí 9. června od 16:30. Podrobný program je ve vývěsce na plakátu.
  • (Počenice) Dnes (25.5.) je v  naši farnosti Adorační den a den modliteb za bohoslovce. Adorace začne po ranní mši a společné ukončeni bude v 15:00.
  • V sakristii můžete si rezervovat úmysly mši sv. na další čtvrtletí.
  • Všem farníkům, přátelům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli. Do nového pracovního týdne hodně úspěchu.