23. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  31. 5. 2015  do   7. 6. 2015

 

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

31.5

Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE

1. svaté přijímání ve Zlobících

8:00

     Zlobíce

Za + Jaroslava Ondru a za celou živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za farniky, za duchovní rozkvět farnosti

10:45

 Rataje

Za + Julii a Františka Valáškovy a za duše v očistci

pondělí

1.6

sv. Justina, mučedníka

 

 

úterý

2.6

mše feriální

 

sup    terasa

 středa

3.6

sv. Karla Langy a druhů, mučedníků

      19:00

    Rataje

Za + Jiřího Bareše, rodiče a za duše v očistci

čtvrtek

4.6

Slavnost TĚLA a KRVE PÁNĚ –BOŽÍ  TĚLO

       18:00

POČENICE

Na daný úmysl

       19:00

   Zlobíce

Na úmysl dárce

pátek

    5.6

sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

      19:00

   Rataje

Za + Josefa Kováče, rodiče z obou stran a za sourozence

sobota

6.6

mše z následující neděle

   18:00

  Věžky

Na daný úmysl

neděle

7.6

10. NEDĚLE v mezidobí

EUCHARISTICKÝ  PRŮVOD sbírka na eucharistický kongres

7:45

Zlobíce

Za + Aloise Jána, manželku Marii, zetě Josefa, za živou a + rodinu a na poděkování za 50 let společného života

9:15

Počenice

Za + Antonína Barneta, manželku a za celou živou a + rodinu

10:45

Rataje

ZA  FARNIKY , za duchovní rozkvět farnosti

 

1. Slavnost Božího Těla oslavíme v Počenicich ve čtvrtek v 18:00 hodin, ve Zlobicich v neděli po mši svaté, která začne v 7:45 hodin, v Ratajích v neděli po mší svaté.

RATAJE: po mši svaté půjde průvod ke 4 oltářům, každa obec vyzdobí jeden, půjde se takto:

    I.OLTÁŘ – kříž u Foltýnového – POPOVICE

   II.OLTÁŘ – mariánská soška u Zezulovýho – RATAJE

  III.OLTÁŘ – kříž na točně – ŠELEŠOVICE

  IV.OLTÁŘ – u kostela – SOBĚLICE

Prosím děvčatka za družičky… chlapci se zvonečky… Sraz děti v neděli v kostele v 10:40 hod. Bezpečný průchod obci zajistí hasiči.

 

2. Ve sbírce na církevní školy jste přispěli: ZLOBICE: 2.170 Kč.  POČENICE: 2.190 Kč

RATAJE: 2.609 Kč.  Pán Bůh zaplať!

        

3.       Výzva k celonárodní sbírce na Národní eucharistický kongres………

 

 

                     Přeju   Vám  požehnáný týden

  

                                                Váš duchovní správce