24. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  7. 6. 2015  do   14. 6. 2015

 

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

7.6

10.NEDĚLE v mezidobí

EUCHARISTICKÝ  PRŮVOD

sbírka na eucharistický kongres

7:45

     Zlobíce

Za + Aloise Jána, manželku Marii, zetě Josefa, za živou a + rodinu a na poděkování za 50 let společného života

9:15

Počenice

Za + Antonína Barneta, manželku a za celou živou a + rodinu

10:45

 Rataje

Za FARNIKY, za duchovní rozkvět farnosti

pondělí

8.6

mše feriální

 

Za + z rodiny

úterý

9.6

mše feriální

 

Za Boži požehnání a ochranu Panny Marie

 středa

10.6

 mše feriální

      19:00

    Rataje

Za Boží požehnání pro rodinu Vrzalovu

čtvrtek

11.6

sv. Barnabáše, apoštola

       18:00

  Tetětice

Na  daný úmysl

       19:00

   Zlobíce

Na poděkování za 40. let společného života Emilie a Aloise Krajčovy a za 70. let života Aloise Krajčů

pátek

    12.6

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE  JEŽÍŠOVA

      19:00

   Rataje

Za + Tomáše Edvarda Slánského

sobota

13.6

mše z následující neděle

   18:00

  Věžky

Na daný úmysl

neděle

14.6

11. NEDĚLE v mezidobí

 

8:00

Zlobíce

Za FARNIKY, za duchovní rozkvět farnosti

9:15

Počenice

Za + Vladimíra Zbořila, manželku, sestru, bratry a za celou živou rodinu

10:45

Rataje

Za + Ludmilu a Františka  Grydiloví , rodiče a za duše v očistci

1.  V naši farnosti vzniklo hnuti  MODLITBY  OTCŮ, které sdružuje otce s cílem modlit se za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti. V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Bohem na obnově otcovství skrze modlitbu. Setkání je vždycky ve čtvrtek v 20:30 hodin na faře. Jste otcové, tatinkové moc zváni.

2. V pátek  bude adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní od 18:00 hodiny.

3. Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Pastorační asistent/ka/ Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž. Podrobnosti jsou ve vývěsce.

 

            Přeju   Vám  požehnáný týden

  

                                                                       Váš duchovní správce