26. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  21. 6. 2015  do  28. 6. 2015

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

21.6

12. NEDĚLE v mezidobí

8:00

Zlobíce

Za + Oldřicha Borečka, rodiče

a za duše v očistci

9:15

Počenice

Za + Aloise Foltýna, rodiče

a sourozence

10:45

Rataje

Za + Josefa Kováře a za živou

a + rodinu

pondělí

22.6

mše feriální

 

 

úterý

23.6

mše feriální

 

 

 středa

24.6

Slavnost

Narození sv. Jana Křtitele

19:00

Rataje

Za + Františka Majdu, manželku

a za celou rodinu

čtvrtek

25.6

mše feriální

18:00

Tetětice

Na daný úmysl

19:00

Zlobice

Za + Františka Zapletala

a celou + rodinu

pátek

    26.6

mše feriální

19.00

Rataje

Za + Tomáše Edvarda Slánského

sobota

27.6

mše z následující neděle

18:00

Věžky

Na daný úmysl

neděle

28.6

13. NEDĚLE v mezidobí

 

8:00

Zlobíce

Za + Františka Bakalíka, manželku Marii a za živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za FARNÍKY, za duchovní rozkvět farnosti

16:00

Rataje

PRIMICE  ZDEŇKA MLČOCHA

 

 

1. Sbírka v neděli 21. června je věnována na organizaci primice. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“

2. V pondělí 29. června je slavnost sv. Petra a Pavla – patrocinium kostela v Ratajích. Mše svatá v 19:00 hodin:  ZA + JAROMÍRA SPÁLOVSKÉHO, MANŽELKU, SYNA A RODIČE Z OBOU STRAN