27. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od 29.6.2014 do 6.7.2014

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

29.6.

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

8:00

Zlobice

Za + Oldřicha Borečka k nedožitým 70. narozeninám

9:15

Rataje

Za živé a + hasiče a farníky z Rataji a Popovic

10:45

Počenice

Za + Františku Štěpánkovou, rodiče a sourozence

pondělí

30.6.

Svátek výročí posvěcení katedrály

19:00

Rataje

Na úmysl dárce

čtvrtek

3.7

Svátek sv. Tomáše, apoštola

19:00

Rataje

 

sobota

5.7.

Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA

8:00

Rataje

Za farníky

9:15 Zlobice

Za živé a + farníky ze Zlobic

10:45 Počenice

Na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu

18:00 Věžky

Na daný úmysl

neděle

6.7.

14. neděle v mezidobí

8:00

Zlobice

Za + Annu Holínkovu, syna Jiřího, dceru Ladislavu a rodiče Vrzalovy

9:15

Počenice

Za + Josefa Pátíka, manželku a za živou rodinu

10:45

Rataje

Za sestřenice a jijích rodiny a za ++ bratrance

  • Dnes odpoledne ve 14:00 v Ratajích bude pobožnost a svátostné požehnání – vede pan jáhen Zdeňek Mlčoch.
  • V zadu kostela máte k dispozici Farní List.
  • Všem farníkům, přátelům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli. Do nového pracovního týdne hodně úspěchu.