28. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE
v týdnu od 6.7.2014 do 13.7.2014

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

6.7.

14. neděle v mezidobí

8:00

Zlobice

Za + Annu Holínkovu, syna Jiřího, dceru Ladislavu a rodiče Vrzalovy

9:15

Počenice

Za + Josefa Pátíka, manželku a za živou rodinu

10:45

Rataje

Za sestřenice a jejích rodiny a za ++ bratrance

pondělí

7.7.

Pondělí 14. týdne v mezidobí

19:00

Rataje

Za + Josefa a Marii Kovářovi a živou rodinu

čtvrtek

10.7.

Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

18:00 Tetětice

Na daný úmysl

19:00

Zlobice

Za živou a + rodinu Peliškovu a Dedkovu

pátek 11.7.

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

19:00 Rataje

Za + manžela, bratra, rodiče a duše v očistci

sobota

12.7.

Sobota 14. týdne v mezidobí

18:00 Věžky

Na daný úmysl

neděle

13.7.

15. neděle v mezidobí

8:00

Zlobice

Za farníky

9:15

Počenice

Za + Marii Pektorovou a za celou živou a + rodinu

10:45

Sobělice

Za živé a + občany a hasiče ze Sobělic

·         16. července ŘKF Rataje u Kroměříže, Zlobice a Počenice převezme P. Jan Surowczyk, který přichází z ŘKF Francova Lhota.

·         Všem farníkům, přátelům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli. Do nového pracovního týdne hodně úspěchu.