3. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  11.1.2015 do 18.1.2015

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

11.1

SVÁTEK  KŘTU  PÁNĚ  

8:00

     Zlobice

Za farniky a duchovní rozkvět farnosti

9:15

Počenice

Za + Augustina  Klapila a za celou živou rodinu

10:45

 Rataje

Na poděkování za přijatá dobrodini s prosbou o Boží ochránu zvláště za Kateřinku

pondělí

12.1

Ponděli 1. týdne

 

 

úterý

13.1

Úterý 1. týdne

      17:00

    Rataje    

Za + Olgu Vraspirovu, + manžela, za odpuštění hříchů a živým dcerám dar zdraví a Boží požehnání

 středa

14.1

 

Středa 1. týdne

 

     17:00    

    Rataje

 

 

Za + Františka Řezníčka, duše v očistci a za živou a + rodinu

čtvrtek

15.1

Čtvrtek  1. týdne

  17:00  Tetětice

Na daný úmysl

    18:00

   Zlobice

Za + Josefa Raclavského, rodiče a duše v očistci

pátek 16.1

Pátek 1. týdne

     17:00

   Rataje

Za + manžela, dvoje rodiče a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

sobota

17.1.

Mše z následující neděle

17:00 Věžky

Na daný úmysl

neděle

18.1

2.NEDĚLE v MEZIDOBÍ  -    Měsiční sbírka na opravy    

8:00

Zlobice

Za + Marii Ošmerovou a za duše v očistci

9:15

Počenice

Za + rodiče Obručovy, dceru, vnuka a za živou rodinu

10:45

Rataje

Za + Michaelu Plachou, + manžela a syny

1.      Příšti neděli bude v našich kostelech pravidelní měsiční sbírka na opravy.

2.      V sobotu 17. ledna  bude na faře v Ratajích setkání děti a maminek, začátek ve 14:00 hodin. Jste srdečně zváni.

3.      RATAJE: ve středu 21.ledna po mši svaté bude na faře setkání  celé farní rady.

4.      V sakristii si můžete zapisovat úmysly na mše svaté na měsíc únor a březen.

5.      Zpovidám vždycky půl hodiny před mši svatou / kromě neděle /

 

                 VŠEM   FARNIKŮM  a  DOBRODINCŮM   ŽEHNÁ

 

                                             Váš duchovní správce