32. týden

Slavíme  liturgické mezidobí  -  od  neděle  2. srpna  do  neděle  9. srpna 2015

ne 2. srpna - 18.  neděle v mezidobí

po  3. srpna   

út   4. srpna - Památka sv. Jana Marie Vianneye    

st   5. srpna   - Posvěcení římské baziliky Panny Marie

čt   6. srpna  - Svátek Proměnění Páně

pá  7. srpna  - Sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků  Sv. Kajetána, kněze

so  8. srpna  -  Památka sv. Dominika, kněze

ne 9. srpna - 19.  neděle v mezidobí                                 

-------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

ne   10:45    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st     19:00

pá    19:00

ne    10:45   Za + Marii Závidčákovu, sestru Filomenu, bratra Jindřicha a jeho manželku Mílu a za  rodiče

---------------------------------------------------------------------------

______________________________________        

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích 

ne   8:00    Za + Josefa Ondru, manželku, dceru, vnuka, živou a + rodinu

čt   19:00   Za + Zuzanu a Františka Dočkalovy z Bojanovic a za živou a + rodinu

ne   8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so       18:00      Na daný úmysl

ne       18:00     Na daný úmysl

------------------------------------------------------------------------

________________________________________      

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne    9:15            Za + Marii Zbořilovu, manžela, živou a + rodinu

út   18:00 

ne    9:15   Za celou živou a + rodinu Matouškovu    

---------------------------------------------------------------------------

Dnes  je 18. neděle v mezidobí

V úterý bude v 18:00 hod. mše svatá v Počenicích. Po mši svaté bude setkání ekonomické a pastorační rady farnosti Počenice.

Nemocné v Bojanovicích, Věžkách, Počenicích a Tetěticích navštívím ve čtvrtek.

Nemocné v Ratajích a Popovicích navštívím v pátek.

Prosím, nahlaste mi  další nemocné o kterých víte, že rádi přijmou mou návštěvu s Pánem Ježíšem.

Děkuji.

 

Ve  Věžkách bude mše svatá v neděli 9. srpna v 18:00 hod..

 

Připomínám, že ve farnosti Rataje jsou stále ještě volné úmysly na mše svaté ve všední dny v  měsících srpen a září. .

Příští  neděle  je 19. v mezidobí.