34 .týden

Slavíme  liturgické mezidobí  -  od  neděle  16. srpna  do  neděle  23. srpna 2015

ne 16. srpna  - 20.  neděle v mezidobí

po 17. srpna    

út  18. srpna 

st  19. srpna  - Sv. Jana Eudese, kněze

čt  20. srpna  - Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

pá 21. srpna  - Památka sv. Pia X., papeže

so 22. srpna  - Památka Panny Marie Královny

ne 22. srpna - 21.  neděle v mezidobí                                

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                

ne   10:45  Za + Karla Zezulu, manželku  a rodiče z obou stran

st     19:00  Za + Emila Havlíka, rodiče a sourozence

pá    19:00  Za + Zdeňku a Vladimíra Ivánkovy

ne    10:45  Za + Vladimíra Hrabala,  živou a + rodinu  Hrabalovu, Kubíčkovu a Strakovu

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________  ______        

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích 

ne   8:00    Za + Anežku Bazalkovu, manžela,  živou a + rodinu

čt   19:00   Za + P. Bohumíra Čuhela a duše v očistci

ne   8:00    Za + Zdeňka Odstrčilíka,

                  Boží pomoc a ochranu Panny Marie  pro děti a vnoučata

-----------------------------------------------------------------------------

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so     18:00   Na daný úmysl

so     18:00   Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________________      

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne    9:15   Na poděkování za Boží ochranu

ne    9:15   Na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví

-----------------------------------------------------------------------------

Kaple sv. Andělů Strážných v Tetěticích

út    18:00 Na daný úmysl

..................................................................................................

Oznamy na liturgické mezidobí do neděle 23. srpna 2015

Dnes  je 20. neděle v mezidobí. Sbírka je určena na opravu kostela.

V úterý  bude v 18:00 hod. mše svatá v kapli v Tetěticích.

Ve čtvrtek  ve 20:30 hod.  se konají na faře v Ratajích modlitby otců

V sobotu  je mše svatá ve  Věžkách v 18:00 hod..

Příští  neděle  je 21. v mezidobí.  V Počenicích je to hodová neděle ke cti apoštola sv. Bartoloměje.

Prosím rodiče, jejichž děti chodí do zdejší školy, aby si u mne vyzvedli přihlášky do náboženství na nový školní rok.

Rataje:  zapište se, prosím, do rozpisu na úklid kostela.

Všichni jste zváni na společnou pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn, a to  v sobotu 29. srpna;

odjezd autobusu  a cena za dopravu je uvedena na pozvánce, kterou máte na lavicích..