35. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od 24.8.2014 do 31.8.2014

Den

Liturgická oslava

čas/místo

Úmysly

neděle

24.8.

21. neděle v mezidobí

8:00

Zlobice

Za + Zdenka Odstrčilíka a Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

9:15

Počenice

Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života a za Boží ochranu do dalších let

10:45

Rataje

Za + Marii Závidčákovou, bratra Jindřicha, sestru Filoménu a jejich rodiče

pondělí

25.8.

 

 

 

úterý

26.8.

 

 

 

středa

27.8.

Sv.Moniky

19:00

Rataje

Za + Karla Zezulu, + manželku a rodiče z obou stran

čtvrtek

28.8.

Sv.Augustína

18:00

Tetětice

Na daný úmysl

19:00

Zlobice

Za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

pátek 29.8.

Umučení sv. Jana Křtitele

19:00

Rataje

Za + Milana Slavíka, rodiče z obou stran a za + sestry

sobota

30.8.

 

18:00 Věžky

na daný úmysl

neděle

31.8.

22. neděle v mezidobí

8:00

Zlobice

Za + Marii Konečnou, manžela, rodiče a duše v očistci

9:15

Počenice

Za + rodiče Šidlejovy, + dceru a syna

10:45

Rataje

Za Stanislava a Blaženu Žákovských a rodiče z obou stran

  • RATAJE v sobotu 30.srpna bude společná pouť na Svatý Hostýn. Odjezd autobusu z obce ze zastávek ČSAD.  
  • Blíží se nový školní rok. Prosím vyplňte přihlášky do náboženství, které jsou na stolku v kostele.
  • Připomínám, že prvními zodpovědnými za náboženskou výuku jsou rodiče, dále farář a celá farní společnost, kde dítě vyrůstá. 
  • Všem farníkům, přátelům a lidem dobré vůle přeji krásnou a požehnanou neděli.

 

 

P. Mgr. Jan Surowczyk, farář