35. týden

Slavíme  liturgické mezidobí  -  od  neděle  23. srpna  do  neděle  30. srpna 2015

ne 23. srpna  - 21.  neděle v mezidobí

po 24. srpna - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola   

út  25. srpna - Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristýna, mučedníků 

st  26. srpna   

čt  27. srpna  - Památka sv. Moniky

pá 28. srpna  - Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

so 29. srpna  - Památka umučení sv. Jana Křtitele  

ne 30. srpna - 22.  neděle v mezidobí                                 

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                

ne   10:45    Za + Vladimíra Hrabala,  živou a + rodinu Hrabalovu, Kubíčkovu a Strakovu

st     19:00  Za + Františka Jankůje a živou rodinu

pá    19:00  Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

ne    10:45            Za + Milana Slavíka, rodiče a sourozence

---------------------------------------------------------------------------

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích         

ne   8:00    Za + Zdeňka Odstrčilíka, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro děti a vnoučata

út    15:00   Za + Annu Hánošovu

čt   19:00    Na poděkování za záchranu života

ne   8:00    Za + Marii Konečnou, manžela, rodiče a duše v očistci

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so     18:00   Na daný úmysl

so     18:00   Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________________      

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                           

ne    9:15   Na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví

po  18:00   Za dobrodince a pomocníky kostela

ne    9:15    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

-----------------------------------------------------------------------------

Kaple sv. Andělů Strážných v Tetěticích

út    18:00   Na daný úmysl

..................................................................................................

 

Dnes  je 21. neděle v mezidobí.

 

V pondělí  je svátek sv. apoštola Bartoloměje, patrona kostela a celé farnosti Počenice. Mše svatá ke cti

sv. Bartoměje bude v tento den v Počenicích v 18:00 hod.

 

V úterý v 15:00 bude ve Zlobicích pohřeb + paní Anny Hánošové

 

V úterý  bude v 18:00 hod. mše svatá v kapli v Tetěticích.

 

Ve čtvrtek  ve 20:30 hod. se konají na faře v Ratajích modlitby otců

 

Připomínám těm, kteří se stačili přihlásit na pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn  v tuto sobotu

odjezdy autobusu

Popovice autobusová zastávka                         7:15 hod.

Sobělice u kapličky                                          7:20 hod.

Rataje u kostela                                              7:25 hod.

Rataje ZOD točna                                            7:30 hod.

Šelešovice, autobusová zastávka                       7:40 hod.

 

V sobotu  je mše svatá ve  Věžkách v 18:00 hod..

 

Příští  neděle  je 22. v mezidobí.  .

 

Prosím rodiče, jejichž děti chodí do zdejší školy, aby si u mne vyzvedli a odevzdali přihlášky do náboženství na nový školní rok. Děkuji.

 

Rataje: zapište se, prosím, do rozpisu na úklid kostela.

 

 

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:

- v Ratajích  ...........   ve sbírce  Kč 4 934                  

od Bohu známých dárců   .............   Kč  1 200

- v Počenicích  .......                 Kč 1 980                   

- ve Zlobicích ........             Kč 2 260                                                                              

Všem upřímným dárcům Pán Bůh jejich štědrost odplať.