37. týden

Slavíme  liturgické mezidobí  -  od  neděle  6. září  do  neděle  13. září 2015
 

ne  6. září  - 23.  neděle v mezidobí

po  7. září  - Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka   

út   8. září  - Svátek Narození Panny Marie

st   9. září   - Sv. Petra Klavera, kněze

čt  10. září  - Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

pá 11. září   

so 12. září  - Jména Panny Marie

ne 13. září - 24.  neděle v mezidobí                                    

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út    19:30  Za + paní Plachtovu

st     19:00  Za + Josefa Sedláčka, manželku a dceru

pá    19:00  Za + manžela, dvoje rodiče, duše v očistci a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu

ne    10:45   Za + Františka Kunčara a rodiče

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________  ______        

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích         

út   18:15   Na daný úmysl              

čt   19:00    Za + Žofii Kočařovu, manžela, živou a + rodinu

ne    8:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

Kaple v Bojanovících

ne (6.9.)  10:45      Za živé a  +  farníky z Bojanovic

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne     18:00   Na daný úmysl

so      18:00   Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________________      

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                           

út    17:00   Na daný úmysl

ne    9:15   Za + Marii a Antonína Barnetovy, živou a + rodinu

-----------------------------------------------------------------------------

Kaple sv. Andělů Strážných v Tetěticích

ne  (6.9)    9:15   Na daný úmysl

po         18:00   Na daný úmysl

..................................................................................................