38. týden

Slavíme  liturgické mezidobí  -  od  neděle  13. září  do  neděle  20. září 2015
 

ne  13. září  - 24.  neděle v mezidobí

po  14. září  - Svátek Povýšení svatého Kříže   

út   15. září  - Památka Panny Marie Bolestné

st   16. září  -  Památka sv. Ludmily, mučednice

čt   17. září  - Sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků

pá  18. září   

so  19. září  - Sv. Januária, biskupa a mučedníka  

ne 20. září - 25.  neděle v mezidobí                                    

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                

ne    10:45  Za + Františka Kunčara a rodiče

po   19:30  Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let pro celou rodinu

út    19:30  Za + manžela a rodiče z obou stran

st     19:00  Za + Vlastimilu Přikrylovu, rodiče a bratra

pá    19:00  Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha svatého

ne    10:45   Za + Emila Kvasničku, rodiče z obou stran a duše v očistci

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________  ______        

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích         

ne    8:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

po  18:15   Za dobrodince a pomocníky kostela           

čt    19:00   Za + manžele Otáhalovy, Zbořilovy a Matouškovy

ne    8:00   Za  + Františku Lízalovu, rodiče, sourozence a duše v očistci

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so      18:00   Na daný úmysl

so      18:00   Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________________      

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                           

ne    9:15   Za + Marii a Antonína Barnetovy, živou a + rodinu 

po   17:00  Na daný úmysl

ne    9:15   Za živou a + rodinu Pěnčíkovu

-----------------------------------------------------------------------------

Kaple sv. Andělů Strážných v Tetěticích

út    18:00    Na daný úmysl

..................................................................................................

Dnes je  24. neděle v mezidobí

 

V pondělí  je svátek Povýšení svatého Kříže;  mše svaté jsou ve všech našich farnostech. Sledujte, prosím, začátky pořadu bohoslužeb.

 

V úterý je památka Panny Marie Bolestné, mše svatá bude v Tetěticích a v Ratajích.

 

Ve čtvrtek ve 20:30 hod. budou na faře v Ratajích modlitby otců.

 

V pátek po mši svaté bude na faře setkání členů pastorační rady farnosti Rataje.

 

V sobotu je mše sv. ve Věžkách v 18:00 hod.

 

Příští  neděle  je 25. v mezidobí. Sbírka příští neděle bude věnována na opravy našich kostelů

 

V sakristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících říjen, listopad a prosinec.

 

Výuka náboženství ve škole začne v úterý, a to  v Počenicích ve 13:00 hod.  a  pak v Ratajích ve 14:00 hod.

 

Připomínám,  že v sobotu 26. září odpoledne je pouť děkanátů Kroměříž a Holešov “Za obnovu rodin a nová kněžská povolání” na Svatém Hostýně. Snad nemusím zdůrazňovat, že máme za co prosit. Je to především za  přímluvu naší nebeské Matky o dar dobrých duchovních povolání pro naše diecéze a řeholní společenství a neméně za ochranu našich rodin.

Pokud by měl být zajištěn autobus, potřebuji znát předběžný počet účastníků poutě.  Zájemci  se mohou hlásit u mne.

Při této příležitosti děkuji všem farníkům, kteří obětovali svůj volný čas a přišli v úterý oslavit narozeniny Panny Marie. 

 

V sobotu 17. října bude zakončen v Brně národní eucharistický kongres. . Podrobné informace máte v letáčku na lavicích. Přihlašovat se můžete u mne.

 

Na závěr ještě jedna zpráva:

Výuka v tomto školním roce již začala, a to pro začínající školáčky, žáky ZŠ i studenty středních škol. Mám za to, že i naše křesťanské společenství by si mělo v průběhu roku osvojit, připomenout učení - nauku církve a katolickou morálku, abychom všichni – děti, mladí, dospělí, rodiny a celé společenství - dokázali v tomto ateistickém prostředí dosvědčovat pravdy víry. K tomu jako pomůcku budete mít každou neděli připraveny na lavicích letáčky, kde bude uveden nedělní žalm a  druhá strana bude obsahovat podněty k zamyšlení. Sv. otec František svolal na říjen Synodu o rodině, a proto jsem zvolil pro začátek – téma  „Myšlenky o rodině“. Prosím, abyste letáčky nenechávali v kostele, ale vzali si je domů k zamyšlení. Děkuji.