4. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  18.1.2015 do 25.1.2015

 

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

18.1

2. NEDĚLE v MEZIDOBÍ  - Měsiční sbírka na opravy

8:00

 Zlobice

Za + Marii Ošmerovou a za duše v očistci

9:15

Počenice

Za + rodiče Obručovy, dceru, vnuka a za živou rodinu

10:45

 Rataje

Za + Michaelu Plachou, + manžela a syny

pondělí

19.1

Ponděli 2. týdne

 

Za + rodiče Ptáčkovy, 3 syny a Boží pomoc pro živou rodinu

úterý

20.1

Úterý 2. týdne

  17:00

Tetětice

 

Na daný úmysl

  18:00

 Zlobice

Za + rodiče Filákovy, duše v očistci a za celou živou rodinu

 

 středa

21.1

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice

     17:00    

    Rataje

Za + Jindříšku Jurčíkovu, rodiče a za živou rodinu

čtvrtek

22.1

Čtvrtek  2. týdne

Koryčany

Setkání kněži kroměřížského děkanátu

pátek 23.1

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

17:00

Rataje

Za živou a + rodinu Spáčilovu a Bílkovu

sobota

24.1.

Mše z následující neděle

17:00 

Věžky

Na daný úmysl

neděle

25.1

3.NEDĚLE v MEZIDOBÍ          

8:00

Zlobice

Za + Františka Lizala, rodiče, sourozence a za duše v očistci

9:15

Počenice

Za farniky, za duchovní rozkvět farnosti

10:45

Rataje

Za Marii a Aloise Petrovských, dcery a syna

1.      Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve mši svaté v přímluvách se budeme modlit na tento úmysl.

2.      Ve středu 21. ledna po mši svaté bude setkaní celé farní rady na faře v Ratajích a v úterý 20.ledna na faře ve Zlobicich.

3.      V sakristii si můžete zapisovat úmysly na mše svaté na měsíc únor a březen.

4.      Zpovidám vždycky půl hodiny před mši svatou / kromě neděle /

5.      Od dnešní neděli při bohoslužbách se budeme modlit  za našeho jáhna Zdeňka Mlčocha ze Sobolic.

6.      TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Rataje: 12.426 Kč,  Popovice: 17.055 Kč,   Sobělice: 5.808 Kč,    Věžky: 7.803 Kč,  Počenice: 8.780 Kč,   Vlčí Doly: 2.403 Kč,     Zlobice: 12.155 Kč,      Bojanovice: 3.220 Kč

                                        Všem Pán Bůh Zaplať.

  VŠEM  FARNIKŮM a  DOBRODINCŮM   ŽEHNÁ

                                                               Váš  duchovní  správce