40. týden

Slavíme  liturgické mezidobí  -  od  neděle  27. září  do  nedìle  4. října

----------------------------------------------------------------------------------

ne  27. září  - 26.  neděle v mezidobí

po  28. září  - Slavnost sv. Václava, mučedníka   

út   29. září -  Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela,  archandělů

st   30. září  - Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

čt   1. října  -  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,  panny a učitelky církve 

pá 2. října   -  Památka svatých andělů strážných   

so  3. října  

ne 4. října - 27.  neděle v mezidobí                                    

------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                

ne  10:45 Za + Bohumila Zikmunda a manželku

po   10:45 Na úmysl dárce

út    19:30 Na úmysl dárce

st    19:00 Za + Vladimíru a Josefa Koláčkovy

pá   18:00 Za + Marii Šebestíkovu, manžela, syna Zdeňka a rodiče z obou stran

so    18:00   Za + Bronislava Kulíška a rodiče

ne   10:45  Na poděkování za úrodu v letošním roce s prosbou o Boží požehnání v roce příštím

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________  ______        

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích          

ne    8:00    Na poděkování za dar života  s prosbou o Boží ochranu

po    8:00    Na daný úmysl

čt    18:00   Za Annu Zapletalovu, manžela, živou a + rodinu

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne     18:00  Na daný úmysl

ne    17:00  Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________________      

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                           

ne    9:15   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

po    9:15    Na daný úmysl

ne    9:15   Za + Zdeňka Chmelaře, manželku a rodiče z obou stran

-----------------------------------------------------------------------------

Kaple sv. Andělů Strážných v Tetěticích

út    18:00   Na daný úmysl

..................................................................................................

 

Oznamy na liturgické mezidobí  -  do neděle 4. října   2015

Dnes  je  26. neděle v mezidobí.

 

V pondělí je  Slavnost sv. Václava, mučedníka;  mše svatá je ve Zlobicích, Počenicích a Ratajích se stejnými začátky jako v neděli.

 

V úterý je  svátek sv. archandělů;  mše svatá bude v Tetěticích v 18:00 hodin a v Ratajích v 19:30 hod..

 

Ve čtvrtek v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.

 

V pátek v 16:00 hod. bude na faře v Ratajích zkouška „malé scholy“.

 

V sobotu je  mše svatá v Ratajích v 18:00 hod..

 

Příští  neděle  je 27. v mezidobí. V kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích bude příští neděli  poděkování za úrodu;

k tomu je vhodné přinést některé plodiny z polí a zahrad.  Mše sv. ve Věžkách  bude v 18:00 hod.

Od příští neděle bude ve všech našich farnostech po mši svaté příprava k 1. sv. přijímání. Proto prosím rodiče,

aby své děti, které budou poprvé přijímat Tělo a Krev Pána Ježíše, přihlásili u mne. Děkuji.

 

V sakristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících říjen, listopad a prosinec.

 

Výuka náboženství ve škole pokračuje v úterý, a to  v Počenicích ve 13:00 hod.  a  pak v Ratajích ve 14:00 hod.

 

Znovu připomínám, že v sobotu 17. října bude zakončen v Brně národní eucharistický kongres.  Podrobné informace jsou v letáčku..

 

Minulou neděli jste věnovali na opravy našich kostelů:

 - v Ratajích    …....................     Kč  7 342

- ve Zlobicích  …....................     Kč  2 307

- v Počenicích …....................      Kč  2 410

Všem dárcům upřímné Pán Bůh odplať.

 

Od října se  začátek bohoslužeb ve všední dny posouvá o jednu hodinu dopředu

 

Milí křesťané, v tomto týdnu začíná „Růžencový měsíc Panny Marie“. Je dobré si připomenout, že Ona je po Bohu ta nejprvnější, a proto, budeme-li ji prosit, může se za nás přimlouvat. Žádám Vás tedy, abyste mi nahlásili: kde (v kterých kostelích a kaplích), kdy a také v kolik hodin budete mít růžencové pobožnosti.