41. týden

Slavíme  liturgické mezidobí  -  od  neděle  4. října  do  neděle  11. října 2015

 

ne   4. října  -  27.  neděle v mezidobí

po   5. října     

út    6. října  -   Sv. Bruna, kněze

st    7. října   -  Památka Panny Marie Růžencové

čt    8. října 

pá   9. října   -  Sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků   

so  10. října  

ne 11. října - 28.  neděle v mezidobí                                  

------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                 

ne   10:45  Na poděkování za úrodu v letošním roce s prosbou o Boží požehnání v roce příštím

st    18:00  Na poděkování za patnáct let společného života

pá    18:00  Za živou a + rodinu Habáňovu a duše v očistci

ne    10:45   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

-----------------------------------------------------------------------------

_______________________________  ______        

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích         

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt    18:00   Za + Františku Skopalovu, manžela,   živou a + rodinu

ne    8:00   Za + Jozefa Doležela, rodiče a celou rodinu

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne     17:00  Na daný úmysl

so     17:00  Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________________      

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                           

ne    9:15    Za + Zdeňka Chmelaře, manželku  a rodiče z obou stran 

út    17:00  Za + Josefa a Marii Frkalovy a za živou rodinu

ne     9:15   Za živou a + rodinu Přecechtělovu    

..................................................................................................

 

Oznamy na liturgické mezidobí  -  do neděle 11. října   2015

Dnes  je  27. neděle v mezidobí. Po mši svaté začíná příprava na 1. Svaté přijímání.

 

V úterý  je  mše svatá v Počenicích v 17:00 hodin.

 

Ve čtvrtek  v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.

 

V pátek  v 16:00 hod. bude na faře v Ratajích zkouška  „malé scholy“.

 

V sobotu  je  mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod..

 

Příští  neděle  je 28. v mezidobí.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání.

 

V sakristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících říjen, listopad a prosinec.

 

Výuka náboženství ve škole pokračuje v úterý, a to  v Počenicích ve 13:00 hod.  a  pak v Ratajích ve 14:00 hod.

 

Znovu připomínám, že v sobotu 17. října bude zakončen v Brně  Národní eucharistický kongres.  Podrobné informace jsou v letáčku.

 

Růžencová pobožnost v Ratajích bude v pondělí v 18:00 hod.. Prosím, nahlaste mi, kdy bude růžencová pobožnost v ostatních kostelích a kaplích.

 

Znovu připomínám -  nedělní letáček  nenechávejte na lavicích, ale berte si jej s sebou domů k zamyšlení na daným textem. Děkuji..