44. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od 26.10 do 2.11.2014

 

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

26.10.

30. neděle v mezidobí  

8:00

Zlobice

Za + Josefa Doležela, + rodiče a za živou rodinu

9:15

Počenice

Za farniky, za duchovní rozkvět našich farnosti

10:45

Rataje

Za živou a za + rodinu a za poděkování za přijatá dobrodini

pondělí

27.10.

Liturgické mezidobí

    

 

úterý

28.10.

Sv. Šimona a Judy, apoštolú

 

 

 středa

29.10

Liturgické mezidobí

17:00

Rataje

Za + tatinka Jana a za + z rodiny

čtvrtek

30.10.

Liturgické mezidobí

17:00 

Tetětice

Na daný úmysl

18:00

Zlobice

Za + Františku Skopalovu. + manžela a za celou živou a + rodinu

pátek 

31.10.

  Liturgické mezidobí

17:00 

Rataje

Za + Marii Šakalíkovu, + manžela, dceru Marii a syna Petra

sobota

1.11.

Slavnost  VŠECH  SVATÝCH

10:00 

Rataje

Za + Annu Hajdovou, manžela, rodiče z obou stran a sourozence

neděle

2.11.

31. neděle v mezidobí   - DUŠIČKY

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům                      

8:00

Zlobice

Za všechny zemřelé farniky ze Zlobic a Bojanovic

9:15

Počenice

Za + Františku Kubitovou, + manžela, syna a za celou živou rodinu

10:45

Rataje

Za + rodinu Vrzalovu, Dedkovu a Stojanovu

  • Blíží se DUŠIČKY a „ dušičkovy oktáv“. Církev nám dává možnost získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Jsou tři obvyklé podmínky pro získání odpustků: Stav milosti posvěcující, návštěva hřbitova a modlitba za zemřele a na úmysl Svatého Otce.
  • Pobožnosti na hřbitově budou takto: sobota 1.listopadu v 15:00 ZLOBICE, v 16:00 VĚŽKY, neděle 2.listopadu: po mši svaté kolem 11:50 RATAJE, v 15:00 POČENICE
  • Moc děkují za sbírku na MISIE. Vybralo se: Zlobice 3.200 Kč, Počenice 3.100 Kč, Rataje 7.097 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Příšti neděli bude celonárodní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům….  / list biskupů  zde/   
  • Ve středu 5. listopadu po mši svaté bude setkání farní rady v RATAJICH.
  • Zpovidám vždycky půl hodiny před mši svatou /kromě neděle /. 

POZOR : ZMĚNÁ  BOHOSLUŽEB!!!  Rataje v 17:00, Zlobice v 18:00, Věžky v 17:00, Tetětice v 17:00

 

          Přeju Vám požehnaný týden!

 

                                           P. Jan Surowczyk, farář