45. týden

Slavíme  liturgické mezidobí  -  od  neděle 1. listopadu  do  neděle  8. listopadu 2015

---------------------------------------------------------------------------------

ne  1. listopadu - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH                   

po  2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   

út   3. listopadu  - Sv. Martina de Porres, řeholníka  

st   4. listopadu   - Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

čt   5. listopadu

pá  6. listopadu      

so  7. listopadu

ne  8. listopadu - 32. neděle v mezidobí

------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                

ne    10:45  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

po   19:30  Na úmysl sv. Otce

st    18:00  Za + Annu Majdovu, manžela, rodiče  a sourozence  

pá    18:00  Za živou a + rodinu Švástovu a Mateleškovu

ne      9:15  Za živé a + příznivce sv. Huberta

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________  ______        

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích         

ne     8:00  Za Marii Janckovu, manžela, živou a + rodinu

po  18:15  Za všechny + farníky ze Zlobic a Bojanovic

čt    18:00   Za živou rodinu  Novotnou a Vigašovu

ne     8:00  Za + Annu Barnetovu, manžela, syna a duše v očistci

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne   (01. 11.)   17:00  Na daný úmysl

so  (07. 11.)    17:00  Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

________________________________________      

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                           

ne    9:15   Za živou a + rodinu Churou

po   17:00  Za všechny věrné zemřelé       

ne    10:45  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností       

..................................................................................................

Kaple v Tetěticích

út   17:00   Na daný úmysl

___________________________________________________________

 

Dnes  je  Slavnost Všech svatých.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Mše svatá ve Věžkách je dnes v 17:00 hod..

 

V pondělí  je  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – dušiček . 

Mše svaté jsou ve všech našich farnostech;   v Počenicích v 17:00 hod., ve  Zlobicích v 18:15 hod.

a v Ratajích v 19:30 hod..

 

V úterý  je  mše svatá v Tetěticích v 17:00 hodin.

 

Nemocné  v Bojanovicích, Věžkách , Tetěticích a Počenicích navštívím ve čtvrtek 5. listopadu,

nemocné v Ratajích, Popovicích a v Domově  navštívím v pátek 6. listopadu

 

Ve čtvrtek  v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.

 

V pátek  v 16:00 hod. je na faře v Ratajích zkouška  „malé scholy“.

 

V sobotu  v 9:00 hod. bude na faře v Ratajích setkání ministrantů.  Večer v 17:00 hod. bude  mše svatá 

ve Věžkách. 

 

Příští  neděle  je  32. v liturgickém mezidobí;  po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

V Ratajích je Svatohubertská  pouť. Z toho důvodu bude mše svatá v Ratajích  již v 9:15 hod. a v Počenicích

v 10:45 hod..

Příští neděli bude v 16:00 hod. v kostele ve Zlobicích koncert duchovní hudby. Všichni jste zváni.

 

Minulou neděli  jste věnovali na opravu kostela:

- v Ratajích      ….................     Kč   4 786

- v Počenicích      …................    Kč   3 435

- ve Zlobicích       …...............     Kč  2 640

Všem dárcům  Pán Bůh jistě odplatí jejich štědrost.

 

(Počenice a Rataje) V sakristii si můžete zapsat ještě úmysly na mše svaté v  prosinci.

 

Výuka náboženství ve škole pokračuje v úterý, a to  v Počenicích ve 13:00 hod. a  pak v Ratajích ve 14:00 hod.

 

Oznamuji ještě termíny pobožností na hřbitovech  (pokud bude vhodné počasí, jinak v kostele)

-Rataje     …............... dnes ve 14:00 hod.    

-Věžky     …............... dnes v 16:00 hod.

-Popovice   …............  v sobotu 7. listopadu v 15:00 hod.

-Zlobice    ….............   v sobotu 7. listopadu ve 14:00 hod

 

Možnost  získání odpustků pro duše v očistci:

- dnes odpoledne a 2. listopadu po celý den lze při návštěvě kteréhokoliv kostela či kaple získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek: – sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce -  je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

- do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.