46. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od 9.11 do 16.11.2014

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

9.11.

32. neděle v mezidobí  -  Svátek Posvěcení lateránské baziliky  

8:00

     Zlobice

Za farniky, za duchovní rozkvět našich farnosti

9:00

RATAJE

Za Boží požehnání pro MYSLIVCE na přímluvu svatého Huberta

10:45

 Počenice

Za + Zdeňka Chmelaře, + manželku a rodiče z obou stran

pondělí

10.11.

Sv. Lva Velikého, papeže

              

 

úterý

11.11.

Sv. Martina Tourského, biskupa

 

 

 středa

12.11

Sv. Josafata, biskupa a mučedníka

17:00

Rataje

Za + Marii Lehkoživovu, + rodiče a sourozence

čtvrtek

13.11.

Sv. Anežky České, panny

17:00 Tetětice

Na daný úmysl

18:00

Zlobice

Za + Františku Skopalovu, + manžela a za celou živou a + rodinu

pátek 14.11.

  Liturgické mezídobí

17:00 Rataje

Za + Marii Kovářovou, + manžela a rodiče

sobota

15.11.

Mše z následující neděle

17:00 Věžky

 

Na daný úmysl

neděle

16.11.

33. neděle v mezidobí  - SBÍRKA na CHARITU                   

8:00

Zlobice

Za + Antonína Pěnčíka, manželku , syna Antonína a za živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za živou a + rodinu Přecechtělovu

10:45

Rataje

Za + Přemysla Martyše, duše v očistci a za Boží požehnání pro živou rodinu

  • Přišti neděli bude celonárodní podzimní sbírka na CHARITU.
  • Ve sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům jste přispěli: Zlobice: 2.570 Kč, Počenice: 1.920 Kč, Rataje: 2.552 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Ve čtvrtek 13. listopadu po mši svaté bude setkání farní rady ve ZLOBICICH.
  • Ve středu 12. listopadu setkání farni rady v RATAJICH.  JE  TO   NUTNÉ!!!

            Zpovidám vždycky půl hodiny před mši svatou / kromě neděle /

                                     Přeju Vám požehnáný týden.

                                                  P. Jan Surowczyk, farář