47. týden

Slavíme liturgické mezidobí - od neděle 15. listopadu do neděle 22. listopadu 2015

 

ne 15. listopadu - 33. neděle v mezidobí

po 16. listopadu - Sv. Markéty Skotské

út 17. listopadu - Památka sv. Alžběty Uherské

st 18. listopadu - Posvěcení římských bazilik Petra a Pavla

čt 19. listopadu

pá 20. listopadu

so 21. listopadu - Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

ne 22. listopadu - Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

------------------------------------------------------------------

u sv. Petra a Pavla v Ratajích

ne 10:45 Za + Marii Kovářovu, manžela a rodiče

st 18:00 Za + rodinu Fránkovu a Hubeňákovu

pá 18:00 Za + Vlastimilu Tupou, manžela a rodiče z obou stran

ne 11:00 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

-----------------------------------------------------------------------------

u sv. Cyrila a Metoděje ve Zlobicích

ne 8:00 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt 18:00 Za + Josefa Štětinu, manželku a dvoje rodiče

ne 8:00 Za + Ludmilu Hejmalovu, manžela a duše v očistci

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel sv. Alžběty ve Věžkách

so (14. 11.) 17:00 Na daný úmysl

út 18:00 Na daný úmysl

so (21. 11.) 17:00 Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

u sv. Bartoloměje v Počenicích

ne 9:15 Na poděkování za přijatá dobrodiní a prosbu za zdraví, Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

ne 9:30 Za živou a + rodinu Pěnčíkovu

.................................................................................................. 

Kaple v Tetěticích

út 17:00 Na daný úmysl

___________________________________________________________

Začínáme 33. týden v liturgickém mezidobí. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Sbírka této neděle je věnována na Arcidiecézní charitu

V úterý je mše svatá v Tetěticích v 17:00 hodin

a „hodová mše svatá“ ve Věžkách v 18:00 hodin

Ve čtvrtek v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.

V pátek v 16:00 hod. je na faře v Ratajích zkouška „malé scholy“.

V sobotu v 17:00 hod. bude mše svatá ve Věžkách.

Příští neděli je Slavnost našeho Pána Ježíše Krista Krále; po mši svaté bude obnova zasvěcení lidstva před vystavenou Nejsvětější svátostí. Z toho důvodu odpadá příprava na 1. svaté přijímání.

Sbírka příští neděle je věnována na opravu kostela.

(Počenice) V sakristii si můžete zapsat ještě úmysl na mši svatou v prosinci.

Prosím, ty farníky, kteří dopisují farní kroniku, aby přišli po mši svaté ke mně do sakristie. Děkuji