48. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od 23.11 do 30.11.2014

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

23.11.

34. neděle v mezidobí – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE       

8:00

     Zlobice

Za + Josefa a Františku Dočkalovy z Bojanovic a za živou a + rodinu Dočkalovu

9:15

Počenice

Za živou a + rodinu Pěnčikovu

10:45

 Rataje

Za + Zdeňka Navratila, jeho maminku a sestry

pondělí

24.11.

         ADORAČNÍ DEN

               ve     ZLOBICICH    

 15:00

ZLOBICE

             

 18:00

Výstav Nejsvětější svátosti, Korunka k Božímu Milosrdenství a soukromná adorace

 

Za Boží požehnání pro obec ZLOBICE a pro rodiny ve Zlobicich a Bojanovicich

úterý

25.11.

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

     17:00

    Rataje

 Za + Aloise  Kvasničku, 2 manželky a Boži pomoc pro živou rodinu

 středa

26.11

Liturgické mezídobí

17:00

Rataje

Na úmysl dárce

čtvrtek

27.11.

Liturgické mezidobí

    17:00         Tetětice

Na daný úmysl

    18:00

   Zlobice

 Za živou a + rodinu Matůšovu

pátek 28.11.

Liturgické  mezidobí

    17:00       Rataje

Za + Marii a Augustina Večeřovy a syna Josefa

sobota

29.11.

Mše z následující neděle

17:00 Věžky

 

Na daný úmysl

neděle

30.11.

1.NEDĚLE  ADVENTNÍ                

8:00

Zlobice

Za + Marii Motalíkovu, + manžela a rodinu Šiškovu

9:15

Počenice

Za dar zdravi a Boží požehnání  a ochranu Panny Marie pro rodinu VLČKOVU z Brumova

10:45

Rataje

Za + Vlastu a Josefa Kočařovy, sestru Ludmilu, dceru Petrušku a synovce Radka

  • Přišti neděli začíná ADVENT – celou dobu prožívejme s vnítřní usebraností  a touhou po Kristu.
  • Příští neděli při mši svaté požehnám adventní věnce. Přineste si je do kostela a položte je před oltář.
  • Ve sbírce na Charitu jste přispěli: Zlobice: 2.006 Kč, Počenice: 2.780 Kč, Rataje: 4.407 Kč Pán Bůh zaplať.
  • ZLOBICE: Každý den v roce má jedna z farnosti naši arcidiecéze adorační službu. Farnost Zlobice má určen 24. listopad. V 15:00 hodin je to hodina Božího Milosrdenství bude vystavena NSO k adoraci s půlhodinovými strážemi – zapište se prosím do připraveného archu vzadu za lavicemi. V17:30 bude společná adorace a v 18:00 hodin mše svatá.  UDĚLEJTE si alespoň chvíli čas k návštěvě svátostného Krista
  • Farnost ZLOBICE připravuje Farní List na Vánoce.Příspěvky můžete poslat do 30. listopadu.

 

       Přeju Vám požehnáný týden.

 

                                  P. Jan Surowczyk, farář