49. týden

Slavíme  dobu adventní  -  od  neděle 29. listopadu  do  neděle  6. prosince 2015

 

ne 29. listopadu - 1. neděle adventní

po 30. listopadu - Svátek sv. Ondřeje, apoštola

út 1. prosince - Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

st 2. prosince

čt 3. prosince - Památka sv. Františka Xaverského, kněze

pá 4. prosince - Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve so 5. prosince

ne 6. prosince - 2. neděle adventní

-------------------------------------------------------------------

u sv. Petra a Pavla v Ratajích

ne 11:00 Za + Oldřicha Adamce, manželku a živou rodinu

po 18:00 Za + Vladimíra Kudličku a živou rodinu

st 18:00 Na úmysl dárce

pá 18:00 Za + Přemysla Martyše, živou rodinu a duše v očistci

ne 11:00 Za + Františka Tupého, rodiče, bratry, a živou rodinu

-----------------------------------------------------------------------------

u sv. Cyrila a Metoděje ve Zlobicích

ne 8:00 Za + Antonína Pěnčíka, manželku, syna Antonína, živou a + rodinu

čt 18:00 Za + Anežku Žemlíkovu, živou a + rodinu

so 7:30 Za dobrodince a pomocníky kostela

ne 8:00 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel sv. Alžběty ve Věžkách

so (28. 11.) 17:00 Na daný úmysl

ne (06. 12.) 17:00 Na daný úmysl

-------------------------------------------------------------------

u sv. Bartoloměje v Počenicích

ne 9:30 Za + rodinu Bečkovu a Cymbálovu a za živou rodinu

út 17:00 Za + rodinu

ne 9:30 Za + Julii Malou, manžela a bratra

..................................................................................................

Dnes  je 1. neděle adventní. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

(Zlobice - Rataje)  Po mši svaté máte možnost si zakoupit vánoční hvězdu; výtěžek z prodeje bude věnován Dětskému hemato-onkologickému odd. ve FN v Olomouci.

V pondělí je mše svatá v Ratajích v 18:00 hodin.

 

V úterý  je  mše svatá v Počenicích v 17:00 hodin. 

 

Ve čtvrtek  v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.

 

Nemocné v Bojanovicích, Věžkách, Tetěticích a Počenicích navštívím ve čtvrtek

Nemocné v Ratajích, Popovicích a Domově navštívím v pátek 4. prosince.

 

V pátek  v 16:00 hod. je na faře v Ratajích zkouška  „malé scholy“.

 

V sobotu v 7:30 hod. budou ve Zlobicích roráty - mše svatá ke cti Panny Marie.

 

Příští neděle  je  2.  adventní.  Možná přijde také Mikuláš, ale jen k hodným dětem. Z toho důvodu nebude příprava na 1. sv. přijímání.. (Zlobice - Rataje)

 

 

Naše farnosti se zapojí do misijního programu – Jeden dárek navíc. Od začátku adventu je v každém našem kostele postaven adventní misijní stromeček.

Pod stromečkem jsou připraveny ozdoby  a pokladnička. . Takže, za každý dárek, který vložíte do pokladničky si na stromeček můžete pověsit ozdobu. Podle toho, jak bude stromeček do vánoc ozdoben, zjistíme, zda máme srdce naplněné láskou k druhým, jak jsme dokázali v chudých a opuštěných poznat Pána Ježíše. 

 

Při sbírce na Arcidiecézní charitu jste věnovali:

- v Ratajích     ..........     Kč 4 882         ve Věžkách ........... Kč 1 352

- v Počenicích  .........     Kč 2 440

- ve Zlobicích   ........      Kč 2 447

 

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:

- v Ratajích       ...............  Kč 5 672

- v Počenicích   ..............   Kč 2 620

- ve Zlobicích   ..............   Kč 2 703

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

 

Adorační den farnosti Rataje a den modliteb za naše bohoslovce  je 16. prosince. Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena ve 13.00 hod.  Ukončení adorace bude v 18:00 hod. Zapisujte se, prosím, na přiložený arch, aby ani na chvíli nezůstal Pán Ježíš sám.

 

V sákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících leden, únor a březen 2016.