51. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  14.12 do 21.12.2014

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

14.12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ    GAUDETE – RADUJTE SE !!!    

8:00

     Zlobice

Za + Filoménu a Josefa Krajčovy, + z rodiny, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

9:15

Počenice

Na poděkování za Boží ochranu

10:45

 Rataje

Za + Františka Tupého a za živou rodinu

pondělí

15.12.

      Mše feriální

      

 

úterý

16.12.

  ADORAČNÍ  DEN   FARNOSTI  RATAJE

     15:00

   RATAJE

     17:30

Výstav Nejsvětější Svátosti. Korunka k Božímu Milosrdenství a soukromná adorace

 

Za + rodiče VRÁNOVY, jejich děti a Boží požehnání pro živou rodinu

 středa

17.12

 

RORÁTNÍ mše svatá

17:00

Rataje

Za živou a + rodinu Havlíkovu, + rodiče a sourozence

čtvrtek

18.12.

  RORÁTNÍ mše svatá

ZLOBICE od 17:00 svatá zpověd

    16:30         Tetětice

Na daný úmysl

    18:00

   Zlobice

Za + Annu Zapletalovu, rodiče a duše v očistci

pátek 19.12.

   Mše feriální

RATAJE od 16:30 svatá zpověd

    18:00       Rataje

Za + Josefa Večeru, + manželku a děti

sobota

20.12.

Mše z následující neděle

17:00 Věžky

 

Za + rodiče POHŮNKOVY, jejich děti a Boží požehnání pro živou rodinu

neděle

21.12.

4. NEDĚLE  ADVENTNÍ              

8:00

Zlobice

Za + kněze P. Františka Suchánka, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:15

Počenice

Za + Klementa a Andělu Stavinohovy a za živou a + rodinu

10:45

Rataje

Za + Marii a Oldřicha Ivánkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci

RATAJE – Každý den v roce má jedna z farnosti naši arcidiecéze adorační službu. Farnost Rataje má určen 16. prosinec. V 15:00 hodin bude vystavena NSO k adoraci s půlhodinovými strážemi – zapište se prosím do připraveného archu vzadu za lavicemi. V 17.00 hodin bude společná adorace a v 17:30 hodin mše svatá. UDĚLEJTE si alespoň chvíli čas k návštěvě svátostného KRISTA.

Ve čtvrtek navštívím nemocné: Zlobice, Počenice, Tetětice, Věžky a Popovice, v pátek: Rataje. Bude to zároveň příprava na Vánoce.

V sakristii si můžete zapisovat úmysly na mše svaté na období leden až březen 2015.

Zpovidám vždycky půl hodiny před mši svatou /kromě neděle/.

Zpovídání před vánocemi v děkanátu……… . Rozvrh je ve vývěsce!

V sobotu v 8:00 hodin přijďte do kostela nazdobit vánoční stromky a na úklid kostela.

 

                                Přeju Vám požehnáný týden.

                                                                               P. Jan Surowczyk, farář