51. týden

Slavíme dobu adventní 

od neděle 13. prosince do neděle 20. prosince 2015

ne 13. prosince - 3. neděle adventní

po 14. prosince - Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

út 15. prosince

st 16. prosince

čt 17. prosince

pá 18. prosince

so 19. prosince

ne 20. prosince - 4. neděle adventní

-------------------------------------------------------------------

u sv. Petra a Pavla v Ratajích

ne 11:00 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st 18:00 Za + Rozálii Spálovskou, manžela, syna, rodiče a sourozence

pá 18:00 Za + Josefa Poledňáka, dvoje rodiče a duše v očistci

so 7:30 Za dobrodince a pomocníky kostela

ne 11:00 Za + Josefa Františku Večeřovy a jejich děti

-----------------------------------------------------------------------------

u sv. C y r i l a a M e t o d ě j e ve Zlobicích

ne 8:00 Za + Josefa Skopala, manželku, živou a + rodinu

čt 18:00 Za + Annu Zapletalovu, rodiče a duše v očistci

ne 8:00 Za P. Františka Suchánka, živou a + rodinu a za duše v očistci

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel sv. Alžběty ve Věžkách

so (12. 12.) 17:00 Na daný úmysl

so (19. 12.) 17:00 Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

u sv. Bartoloměje v Počenicích

ne 9:30 Za + Marii Barnetovu, manžela, živou a + rodinu

ne 9:30 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

..................................................................................................

Kaple Tetětice

út 17:00 Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

Oznamy na dobu a d v e n t n í - do neděle 20. prosince 2015

Dnes je 3. neděle adventní. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. sv. přijímání.

V úterý je mše svatá v 17:00 v Tetěticích

Ve čtvrtek v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.

V pátek budu při mši svaté udělovat v Ratajích svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout jako uzdravující dotek Boží ruky všichni katoličtí křesťané, kteří jsou z důvodu vážné nemoci nebo vysokého věku (nad 60 let) v možném ohrožení života. K plodnému přijetí svátosti pomazání se vyžaduje stav posvěcující milosti. Proto se doporučuje i svátost smíření.

V sobotu v 7:30 hod. budou v Ratajích roráty - mše svatá ke cti Panny Marie.

Příští neděle je 4. adventní. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání

 

Příležitost ke svátosti smíření před vánocemi v našich farnostech bude:

- Zlobice ......... čtvrtek 17. prosince - od 17:15 do 18:00 hod. - zpovědník z jiné farnosti

- Rataje ........... pátek 18. prosince - od 16:30 do 18:00 hod. - bude přítomen i zpovědník z jiné farnosti

- Počenice ........ neděle 20. prosince - od 14:00 do 14:45 hod. - pouze místní zpovědník

 

Znovu připomínám dětem i dospělých adventní misijní stromeček s výzvou, že podle toho, jak bude stromeček do vánoc ozdoben, poznáme, jak moc máme srdce naplněné láskou k druhým, jak jsme dokázali v chudých a opuštěných dětech v misiích poznat našeho Pána Ježíše.

S velkým důrazem také připomínám Adorační den farnosti Rataje a den modliteb za naše bohoslovce, který je již tuto středu - 16. prosince. Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena ve 13.00 hod. Ukončení adorace bude v 18:00 hod. Stále ještě není přihlášen dostatek adorantů. Prosím, zapisujte se na přiložený arch - Pán Ježíš v Eucharistii nesmí zůstat ani na chvíli sám.

V sákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících leden, únor a březen 2016.

Oznamuji také, že po delší době bude opět vydán Váš Farní list. Uzávěrka je v pondělí, tj. 14. 12. 2015. Těšíme se na Vaše články a pozvánky. Prosím, poté - co váš článek dokončíte - ho do uvedeného termínu zašlete na adresu: farnilist@gmail.com

Rataje - Uvítám Vaši pomoc při předvánočním úklidu kostela - v sobota dopoledne v 9:00 hod. Prosím, nespoléhejte se na několik obětavých farníků, kteří to již přece vícekráte zvládli, přijďte také. Děkuji.

Na nástěnce máte pozvánku k poslechu adventního koncertu v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích, který se koná v sobotu odpoledne v 15:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.