52. týden

Pořad bohoslužeb ve farnostech RATAJE, ZLOBICE, POČENICE

v týdnu od  21.12 do 28.12.2014

 

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

21.12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ       

8:00

     Zlobice

Za + kněze P. Františka Suchánka, rodiče,sourozence a duše v očistci

9:15

Počenice

Za + Klementa a Andělu Stavinohovy a za živou a + rodinu

10:45

 Rataje

Za + Marii a Oldřicha Ivánkovy, rodiče z obou stran a za duše v očistci

pondělí

22.12.

      Mše feriální

    Brno u Minoritů  

Za + Ladislava Hrbáčka, bratra Jaroslava, + z rodiny Hrbáčkové a za živou rodinu

úterý

23.12.

      Mše feriální

7:30 – 9:30

Zpovídám v Kroměříži u Panny Marie

 středa

24.12

ŠTĚDRÝ  DEN

15:00

Počenice

 

21:00

Zlobice

 

22:30

RATAJE

 

 

Za + Marii a Antonína Barnetovy

 

 

Za děti a mládež z farnosti

 

 

Za + rodiče Filákovy, sourozence, + rodiče z obou stran a za duše v očistci

 

čtvrtek

25.12.

Slavnost NAROZENÍ  PÁNĚ

    8:00        Zlobice

 

     9:15

Počenice

Za živé a + farniky ze Zlobic

 

 

 

Za + Markétu Zbořilovou, manžela, rodiče, sestru a za živou rodinu

    10.45

   Rataje

Za živé a + farniky z Rataji

pátek 26.12.

 Svátek sv. Štěpána

    8:00   Zlobice

 

    9:15

  VĚŽKY

 

   10:45

  Rataje

Za živé a + farniky z Bojanovic

 

 

Za + Františka a Ludmilu Mikéskovy a Boží pomoc pro živou rodinu

 

Za živé a + farniky z Popovic

sobota

27.12.

Mše z následující neděle

17:00 Věžky

Na daný úmysl

neděle

28.12.

Svátek Svaté Rodiny JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA           

8:00

Zlobice

Za + Františka Jablunku, zetě Zdeňka a za živou a + rodinu

9:15

Počenice

Za + Zdeňka Polišenských, syna Pavla a rodiče z obou stran

10:45

Rataje

Za + Františku Novákovu

      

 

 

  1. RATAJE: Dnes, v neděli ve 14:00 hodin bude v kostele Adventní koncert. Účinkuje dechova hudba                          

         Hulíňané. Jste moc zváni.

    2.  Zveme Vás na Živý betlém, 25. prosince v 16:00 hodin do Zlobic před kostel. Těšit se můžete na                         

       dětské vánoční představení s koledami a tradiční svařák.

  3. Na slavnost Narození Páně a na svátek sv. Štěpána  od 14:00 do 16:00 hodiny bude kostel v Ratajích

      otevřen, abyste mohli navštívit Spasitele v našem betlémě.

  4. Dnes odpoledne budu zpovídat ve farnosti Morkovice.

  5. V sakristii si můžete zapisovat úmysly na mše svaté na období leden až březen 2015.

  6. RATAJE: Děkuji všem, kteří uklidili a vyzdobili kostel na Vánoce.

              VŠEM  FARNIKŮM  PŘEJU  KRÁSNÉ

                           A  POŽEHNÁNÉ  SVÁTKY,  PROŽITÉ  V LÁSCE    

                                                         S  NAŠÍM   NAROZENÝM     SPASITELEM.

                                                                                   P. Jan Surowczyk, farář