52. týden

 Slavíme dobu adventní a vánoční 

od neděle 20. prosince do neděle 27. prosince 2015

ne 20. prosince - 4. neděle adventní

po 21. prosince

út 22. prosince

st 23. prosince

čt 24. prosince - noc Vigilie Slavnosti Narození Páně

pá 25. prosince - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

so 26. prosince - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

ne 27. prosince - Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

-------------------------------------------------------------------

u sv. Petra a Pavla v Ratajích

ne 11:00 Za + Josefa Františku Večeřovy a jejich děti

st 18:00 Za Ludvíka Stanekera

čt 15:00 Za + Emila Havlíka

čt 22:30 Za + Marii a Oldřicha Ivánkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci

11:00 Za živé a + farníky z Rataj

so 11:00 Za živé a + farníky z Popovic

ne 11:00 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

-----------------------------------------------------------------------------

u sv. C y r i l a a M e t o d ě j e ve Zlobicích 

ne 8:00 Za P. Františka Suchánka, živou a + rodinu a za duše v očistci

čt 21:00 Za děti a mládež farnosti Zlobice

8:00 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

so 9:45 Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

ne 8:00 Na poděkování za Boží pomoc v uplynulém roce a za požehnání v roce následujícím

-----------------------------------------------------------------------------

Filiální kostel sv. Alžběty ve Věžkách

so (19. 12.) 17:00 Na daný úmysl

so (26. 12.) 8:30 Na daný úmysl

ne (27. 12.) 17:00 Na daný úmysl

-------------------------------------------------------------------

u sv. Bartoloměje v Počenicích

ne 9:30 Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt 19:30 Za + Marii Chábkovu, živou a + rodinu

9:30 Za + Markétu Zbořilovu, manžela, sestru a za živou rodinu

ne 9:30 Za dar zdraví a za živou rodinu 

.................................................................................................. 

Kaple Tetětice

út 17:00 Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

Oznamy na dobu adventní a v á n o č n í - do neděle 27. prosince 2015

Dnes je 4. neděle adventní. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. sv. přijímání.

V úterý je mše svatá v 17:00 hod. v Tetěticích

Ve středu v 17:00 hod. je v kostele ve Věžkách koncert duchovní hudby, všichni jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek v 15_00 hod. při Vigilie Slavnosti Narození Páně bude v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích “Půlnoční mše svatá pro děti” Samozřejmě jsou zváni i dospělí farníci. Prosím, pokud je to možné, aby si děti sebou přinesly zvonečky. Děkuji.

V pátek je závazný zasvěcený svátek - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ. Zdůrazňuji slovo - závazný - což znamená, že každý katolický křesťan má povinnost se této slavnosti zúčastnit. Mše svaté jsou ve všech našich farnostech Ve Zlobicích bude v 16:00 hodin tradiční živý Betlém. Podrobnosti jsou uvedeny ve Farním listě.

V sobotu na svátek sv. Štěpána bude mše svatá ve Věžkách, Zlobicích a Ratajích.

V neděli na Svátek Svaté Rodiny bude při mši svaté obnova manželských slibů. Příprava na 1. svaté přijímání nebude.

Příležitost ke svátosti smíření před vánocemi bude ještě dnes, tj. 20. prosince v Počenicích - od 14:00 do 14:45 hod. - pouze místní zpovědník

Dnes máte také poslední možnost svým dárkem přispět chudým a opuštěným dětem v misiích, a tak ozdobit i adventní stromeček..

Mé upřímné poděkování patří všem, kteří se zúčastnili úklidu a zdobení našich kostelů na vánoční svátky

V sákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících leden, únor a březen 2016.

V Ratajích bude otevřen kostel ve dnech 25. 12. a 26. 12. i odpoledne.

Začátky bohoslužeb v době vánoční jsou na vývěsce a ve Farním listě. Vánoční číslo Farního listu Vašich farností máte připravené na stolečku v kostele a kdo má zájem si ho může při odchodu z kostela vzít domů.