6. týden

Den

Liturgická oslava

čas/místo

úmysly

neděle

1.2

4. NEDĚLE v MEZIDOBÍ 

8:00
Zlobice

Za všechny ženy a matky z farnosti

9:15
Počenice

Za + Antonína Kubitu, + manželku, syna a za celou živou rodinu

10:45
Rataje

Za + rodiče Kabrhelovy, + z rodiny a za duše v očistci

pondělí

2.2

Svátek Uvedení Páně do chrámu
HROMNICE

17:00
Rataje

Za + Inocence Vaculíka, + manželku a sourozence

18:00
Zlobice
Za + Františka Tkadlece, manželku Annu a jejich rodiče

úterý

3.2

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

 17:00
Tetětice

Za + rodinu Chromikovu a Brlicovu a Boží pomoc pro živé rodiny

 středa

4.2

   Středa 4. týdne

17:00
Rataje

Za + Jana Habáně, za živou a + rodinu a za duše v očistci

čtvrtek

5.2

Sv. Agáty, panny a mučednice

18:00
Zlobice

Za dar zdravi

pátek  6.2

PRVNÍ  PÁTEK

17:00
Rataje

Za + Marii a Františka Ševčikovy, jejich rodiče a sourozence

sobota

7.2

Mše z následující neděle

17:00
Věžky

Na daný úmysl

neděle

8.2

5.NEDĚLE v MEZIDOBÍ           

8:00
Zlobice

Za + Františka Zapletala, + rodiče a za duše v očistci

9:15
Počenice

Za + Věroslavu Vybíralovou, manžela, rodiče a za živou rodinu

10:45
Rataje

Za + Josefa Tupého, manželku, syna Josefa a za duše v očistci

1.    V týdnu je první pátek. Navštívím nemocné:
                ve čtvrtek - Zlobice, Bojanovice, Počenice, Tetětice a Věžky        Od 8:00 hodin
                v pátek    - Popovice a Rataje                                                  Od 8:00 hodin.

2.    V sakristii si můžete zapisovat úmysly na mše svaté na období duben až červen 2015.

3.    Zpovidám vždycky půl hodiny před mši svatou (kromě neděle)

4.    POČENICE: V úterý v 18.00 hodin bude na faře setkání celé farní rady.

 

VŠEM  FARNIKŮM a  DOBRODINCŮM   ŽEHNÁ

Váš  duchovní  správce